ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Searching Research Papers

Keywords From

Searching Results

 1. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ ОНЛАЙНОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

  Authors: Н. А. Кириченко

 2. ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК АКТУАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  Authors: В. М. Федорець

 3. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ МАГІСТРАУРИ

  Authors: А. М. Рекун

 4. РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

  Authors: Т. А. Махиня

 5. МОРАЛЬНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  Authors: О. В. Лавренко

 6. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Authors: Л. В. Коновалова

 7. СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРОЕКТАМИ

  Authors: Т. Ю. Карпачева

 8. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Authors: О. Г. Зданевич

 9. ФОРМАЛЬНА СКЛАДОВА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ, ПРОТИРІЧЧЯ, ЗАПИТИ

  Authors: А. Б. Єрмоленко

 10. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИРЕКТОРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  Authors: В. В. Дивак