ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Searching Research Papers

Keywords From

Searching Results

 1. CHIZMACHILIK VA DIZAYN FANLARINI INTEGRATSIYALASH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Haqberdiyev B.R.; Otaxonova Sh.F.Qodirova D.I.

 2. YOSH VOLEYBOLCHILAR JISMONIY SIFATLARINING O‘ZARO ALOQADORLIGI

  Authors: Raxmatov Ne'Matulla Sharofovich; Sattarov Ashraf Eshaliyevich

 3. IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTMASLIK PRINSIPINING AHAMIYATI

  Authors: Imomniyozov Doniyorbek Baxtiyor O‘G‘Li.

 4. QOLOQ MAMLAKATLARNI INQIROZDAN CHIQISH VA RIVOJLANISHNING ZARURIY YO‘LLARI

  Authors: Do‘Stov Lochinbek Farxod O‘G‘Li; Shodiyeva Gulnora Mardiyevna

 5. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

  Authors: Каюмова Дилдора Туробовна

 6. НЕПОДВИЖНЫЙ ТОЧКИ КВАДРАТИЧНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ НА S1*S1

  Authors: Мейлиев Х. Ж.; Холбеков Ш.О.

 7. AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA MAVSUMIY SERVIS XIZMAT KO’RSATISH TURLARI VA ULARNING XARAKAT XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI

  Authors: Raxmatov O'Tkirjon Farxod O'G'Li; Sotvoldiyev Xasanboy Rasuljon O'G'Li

 8. TRANSPORTDA KICHIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

  Authors: Raximberdiyev Ismoil Ubaydullayevich

 9. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN MUSTAQIL ISH TOPSHIRIQLARNI BAJARISHDA ELEKTRON RESURSLARDAN FOYDALANISH

  Authors: Uzakov Zair; Tursunov Mirolim Ahmadovich

 10. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

  Authors: Шеров Алишер Бакберганович