ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Searching Research Papers

Keywords From

Searching Results

 1. Advertising campaign in the educational field

  Authors: Hanna Vyshnevska

 2. Research of implementation of the model of management of the process of enhanced military and physical training of masters in military liters

  Authors: Hennadii Besarabchuk

 3. Development of competitive specialist in college

  Authors: Vasyl Bazеliuk

 4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОДСТВА КАЗЕННИХ ПАЛАТ НАДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТ

  Authors: Оксана Шпортун

 5. КРЕАТИВНИЙ КЛАС ЯК ЕЛЕМЕНТ НОВІТНЬОГО СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ

  Authors: Людмила Шимченко

 6. ІнформацІйнІ можливостІ сайту нацІонального банку україни в дослІдженнІ проблем ІсторІї грошового обІгу в українІ

  Authors: Олексій Шевчук

 7. НЕВІДОМА ПРАЦЯ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ З ІСТОРІОГРАФІЇ ПИСАНКАРСТВА

  Authors: Віктор Ткаченко

 8. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

  Authors: Руслана Тимченко

 9. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ З ПРОБЛЕМ РЕФОРМ ГРОШОВОГО ОБІГУ М. СПЕРАНСЬКОГО

  Authors: Анатолій Сустрєтов

 10. СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАВОВЕ ПОЛЕ

  Authors: Інна Левченко