ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Searching Research Papers

Keywords From

Searching Results

 1. Олий таълим тизимидаги ўқув фаолиятини ташкил этишда мустақил ишларнинг роли

  Authors: Азиз Абдуманнонович Бўрибоев

 2. Content of professional training programs improvement based on a modular competent approach

  Authors: Makhsuda Abdugaporovna Amanova; Khuriyat Ortigalievna Bektaeva

 3. Актуальные задачи высшего профессионального образования и стратегии обучения по направлениям музыки и музыкальное образование

  Authors: Комил Буронович Холиков

 4. В общих областях теории и гармонии музыки приёмы, методы и информационные технологии

  Authors: Равшан Наимович Рахимов

 5. Musiqa darsini o’qitishning amaliy metodlari

  Authors: Marjan Alliyarova

 6. Yosh rahbarlarda boshqaruv mahoratini hosil qilishning o‘ziga xos ijtimoiy-psixologik xususiyatlari

  Authors: Mahliyo Boqiyevna Shukurova; Ravshanjon Akram o'g'li Yusupov

 7. Buyuk sharq allomalarining jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasini o‘rganish

  Authors: Orziqul Qodirovich Xalilov

 8. Social philosophy and its importance in society

  Authors: Vazira Jamshed kizi Khakberdiyeva; Shirinbonu Damirovna Abdukhabibova; Sherzod Farxodovich Majidov

 9. The importance of connotation in linguistics

  Authors: Dildora Shermamatovna Baymuradova

 10. Ona tili - millat ruhi

  Authors: Lelinza Kamilovna Atajanova