ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Searching Research Papers

Keywords From

Searching Results

 1. АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

  Authors: Оксана Сергєєнкова; Федір Подшивайлов; Лідія Подшивайлова

 2. ЗМІСТОВІ КОМПОНЕНТИ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

  Authors: Наталія Поліхун; Катерина Постова

 3. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ОСВІТНЯ ПОДОРОЖ» ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ STREAM-ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ

  Authors: Катерина Крутій; Таїсія Грицишина; Ірина Стеценко

 4. РОЗВИТОК ДОСЛІДНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

  Authors: Людмила Шелестова

 5. ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

  Authors: Людмила Русалкіна

 6. БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

  Authors: Мілена Міленіна

 7. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

  Authors: Ніна Федорова Альона Малиношевська

 8. ФАКТОРИ СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ

  Authors: Наталія Єзерська

 9. ФАКТОРИ СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ

  Authors: Наталія Єзерська

 10. МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ

  Authors: Тетяна Третяк