ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Searching Research Papers

Keywords From

Searching Results

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ПЛОЩИН МОДЕЛІ ІМУНОСЕНСОРА НА ПРЯМОКУТНІЙ РЕШІТЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ В ПАКЕТІ R

  Authors: Василь Марценюк;Андрій Сверстюк;Наталія Козодій;Євген Давиденко

 2. ВІРТУАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХВИЛЕВОДУ ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕТИНУ

  Authors: Олександр Гавриш;Сергій Костюк;Юрій Обруч;Марія Багрій

 3. ЦИФРОВА КОРЕКЦІЯ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕНЗОДАТЧИКА

  Authors: Людмила Кузьмич;Дмитро Орнатський;Володимир Квасніков

 4. ЗАВАДОСТІЙКІСТЬ МОДЕМА МНОЖИННОГО ДОСТУПУ ШУМОВИХ СИГНАЛІВ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КВАДРАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

  Authors: Станіслав Первунінський;Вадим Олексюк

 5. ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕІНЖИНІРИНГУ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ

  Authors: Сергій Бушуєв;Андрій Пузійчук

 6. МАТРИЦЯ РИЗИКІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАКІВ

  Authors: Діего Фернандо Сепеда Гуаман

 7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ НИМИ

  Authors: Тетяна Воркут;Аліна Севост’янова

 8. КЛАСИФІКАЦІЯ КОНФЛІКТІВ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ

  Authors: Дмитро Бедрій

 9. МЕТОДИ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ АРТ-ПРОЕКТАМИ

  Authors: Дмитро Бас

 10. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

  Authors: Тетяна Гончаренко;Людмила Жицька;Любов Плахотня