ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.6, No.3

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2017-07-20

 1. «МАНАС» ЭПОСУНАН ЭТНОГРАФИЯЛЫК БУЛАКТАРГА КАРАЙ: ЖАНЫБАРЛАРДЫН ТОТЕМДИК БЕЛГИЛЕРИ

  Authors: Зарина КУЛБАРАКОВА

 2. RİCHARD SWİNBURNE’ÜN KÖTÜLÜK SORUNUNA YAKLAŞIMI

  Authors: Abdiraşit BABATAEV

 3. KURAN’DA SAVAŞLA İLGİLİ GETİRİLEN DÜZENLEMELER

  Authors: Hüseyin ÇELİK

 4. NİŞABUR’DA ETKİLİ OLMUŞ KERRÂMÎ ŞAHSİYETLER

  Authors: Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ

 5. BEYAZ RUSYA’DA SÜT SEKTÖRÜNÜN İHRACAT YAPISI VE REKABET GÜCÜ

  Authors: Güçgeldi BASHIMOV

 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА

  Authors: Дамира ДЖАПАРОВА

 7. BAZI GEÇİŞ EKONOMİSİ ÜLKELERİNDE UYGULANAN MİKROFİNANS SİSTEMİ ETKİNLİĞİNİN FAİZ ORANLARINA TESİRİ

  Authors: Kadırbek SULTAKEEV; Dastan ASEİNOV; Metin BAYRAK

 8. OTEL İŞLETMELERİNDE İŞYERİNDE DIŞLAMA VE SOSYAL ZEKA İLİŞKİSİ

  Authors: Murad YÜKSEL

 9. İŞKOLİKLİĞİN KUŞAKLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Tahsin AKÇAKANAT; Muhammet Hamdi MÜCEVHER; Zeynep DEMİRGİL

 10. OTELLERDE NEPOTİZM (AKRABA KAYIRMACILIĞI) VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: KARİYER DÜZLEŞMESİNİN ARACILIK ETKİSİ

  Authors: Oya İnci BOLAT; Tamer BOLAT; Oya SEYMEN; Yahya KATI

 11. КОШУМЧА НАРК САЛЫГЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДА РЕФОРМАЛОО ПЕРСПЕКТИВАСЫ

  Authors: Dastan ASEİNOV

 12. KELOĞLAN KİMLİĞİNDE TÜRK MASALLARI ANLATISI: PROPP YÖNTEMİNDE TÜRK MASALLARI

  Authors: Nursel BOLAT

 13. AUTEUR YÖNETMEN YAKLAŞIMININ TÜRK SİNEMASINA YANSIMALARI: DEMİRKUBUZ SİNEMASI

  Authors: Ufuk UĞUR

 14. SAYISAL YAYINCILIĞIN SAĞLADIĞI OLANAKLAR; ETKİLEŞİMLİ TELEVİZYON VE IPTV UYGULAMALARI

  Authors: Hasan YAMAN

 15. DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI VE BASIN

  Authors: Hamza ÇAKIR; Deniz Elif YAVALAR

 16. ÇALIŞANLARIN TIBBİ ATIK BİLİNCİ DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: MERZİFON DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

  Authors: Demet CANSARAN

 17. TARİHSEL SÜREÇTE RUS AVRASYACILIĞI: KLASİK AVRASYACILIKTAN NEO-AVRASYACILIĞA

  Authors: M. Bürkan SERBEST

 18. GENÇLİĞE YÖNELİK POLİTİKA VE UYGULAMALARDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

  Authors: Tarkan OKTAY

 19. КӨРКӨМ ПСИХОЛОГИЗМ МАСЕЛЕСИНИН КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУНДА ЖАНА КЫРГЫЗ ПОВЕСТТЕРИНДЕ ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

  Authors: Нургуль СУЛЕЙМАНОВА

 20. GELENEKSEL TÜRK KONUT MİMARİSİNE ANKARA-ULUS’TAN BİR ÖRNEK

  Authors: Abdullah KARAÇAĞ

 21. EKOTURİZM AÇISINDAN KONYA İLİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ROTALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Özlem TEKİN

 22. TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI ALGISI, HİZMET VERME YATKINLIĞI VE MESLEKİ YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Authors: Oya SEYMEN; Tamer BOLAT; Oya İnci BOLAT; Oğuzhan KİNTER