ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.6, No.5

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2017-12-20

 1. SAĞLIK OTELCİLİĞİ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ

  Authors: Meryem AKOĞLAN KOZAK; Seher GÜLENÇ

 2. TUR OPERATÖRLERİNDE YEŞİL UYGULAMALAR: YEŞİL TUR OPERATÖRÜ ÖDÜLÜ

  Authors: Lütfi ATAY; Zhyldyz TEMİRKANOVA; Sinan GÖKDEMİR

 3. GASTRONOMİ TV PROGRAMI KAYNAKLI TURİZM: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

  Authors: Bayram Oğuz AYDIN; Özlem DUĞAN; Salih GÜRBÜZ

 4. YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN SİNOP’UN KÜLTÜR TURİZMİ ÇEKİCİLİKLERİNE VE ALTYAPISINA İLİŞKİN ALGILARI

  Authors: Mustafa BOZ; Sevde Burcu YURDAKUL; Sapargül TURDUBEKOVA

 5. BİŞKEK'TEKİ OTEL ÇALIŞANLARININ KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGILARI

  Authors: A. Celil ÇAKICI; İsmail KIZILIRMAK; Gülmira SAMATOVA; Kayra Suna KIZILAY

 6. KUŞADASI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL STRES VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

  Authors: Canan AYDIN; Şenol ÇAVUŞ

 7. TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN TÜRK MUTFAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

  Authors: Göksel Kemal GİRGİN; Musa OFLAZ; Nilgün KARAMAN

 8. TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016

  Authors: Mehmet İNCE; Hasan GÜL; Sezen BOZYİĞİT

 9. DETERMINING HOTEL PERFORMANCE THROUGH CONSUMER GENERATED TRAVEL 2.0 REVIEWS: A CASE OF KYRGYZSTAN

  Authors: Kemal KANTARCI; Murat Alper BAŞARAN; Paşa Mustafa ÖZYURT

 10. TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİNDE ONLİNE YEMEK SATIŞ SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Kutay OKTAY; Gülayım KATAGAN KIZI

 11. KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK SEYAHAT SİTELERİNDE YER ALAN ŞİKAYETLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: BİŞKEK ÖRNEĞİ

  Authors: Bayram ŞAHİN; İbrahim Halil KAZOĞLU; Burçin SÖNMEZ

 12. КАК ОТКРЫТЬ ОТЕЛЬ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ТУРЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ

  Authors: Бакыт ТУРДУМАМБЕТОВ; Ибрахим ГУНДОГДУ; Аймира ИСМАИЛОВА

 13. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАМЕРЕНИЕ ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КАРЬЕРЫ

  Authors: Анаркуль УРДАЛЕТОВА; Женгиз ЙЫЛМАЗ; Тунжер ОЗДИЛЬ