ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İLKÖĞRETİM 7. ve 8. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ŞARKI DAĞARCIĞININ ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal: Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (Vol.18, No. 32)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 183-204

Keywords : ilköğretim; Müzik dersi; çalışma kitapları; şarkılar; ergenlik dönemi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ergenlik dönemi insan hayatının en şaşırtıcı ve en ciddiye alınması gereken evrelerinden biridir. İnsan yaşamını doğumla ölüm arasında başlangıç ve bitiş noktaları belirlenmiş bir çizgi olarak düşündüğümüzde, daha çok başlangıç noktasında yer almaktadır. Olağan dışı durumlar hariç ülkemizde en belirgin olarak 12 – 15 yaşları arasını kapsayan bu dönemde, cinsiyet hormonları harekete geçmekte ve ses üretiminde aktif rol oynayan larenksi (gırtlak) etkilemektedir. Larenksin boyutları büyüdükçe ses frekansı düşer. Sıklıkla yeni duruma adapte olmaya çalışan insanda (özellikle erkek çocuklarda) ses kırılmaları, hışırtılı fonasyon ve göğüs - kafa registerleri arasında ani iniş çıkışlar görülmektedir. Bu nedenle bu dönemde verilecek olan müzik eğitimi son derece önem kazanmaktadır. Müzik öğretmenlerinin dönem özeliklerini bilerek eğitim vermesi öğrencilerin bu geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlayacaktır. Bu bağlamda yapılan araştırmada; İlköğretim 7. ve 8. sınıf müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki şarkı dağarcığı ergenlik dönemi özellikleri açısından uygun olan ve olmayan belirgin örnekler ele alınarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Last modified: 2017-07-05 17:04:07