ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Frükto-oligosakkarit Bileşenleri ile Lactobacillus acidophilus'un Etkileşiminin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.7, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 15-22

Keywords : Frükto-oligosakkarit; prebiyotik; probiyotik; Lactobacillus acidophilus; organik asit;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada glikoz, früktoz, sükroz, 1-kestoz, Orafti P95, früktoz+1-kestoz, früktoz+nistoz, sükroz+1-kestoz, sükroz+nistoz, glikoz+1-kestoz, glikoz+nistoz ve glikoz+früktoz+1-kestoz içeren farklı de Man, Rogosa ve Sharpe sıvı besiyeri (MRS Broth) ortamlarında Lactobacillus acidophilus bakterisinin büyümesi incelenmiştir. Çalışma sonuçları, Lactobacillus acidophilus bakterisinin frükto-oligosakkarit karışımlarını metabolizleyebildiği ve bunlar arasında 1-kestozu tercih ettiğini göstermektedir. Çalışmada nistozun glikoz, früktoz veya sükrozla kombine edildiği ortamlarda bakteri büyümesinde olumlu bir etki gözlenmemiştir. Dolayısıyla bakterinin nistozu metabolizleyemediği sonucuna varılmıştır. En iyi üçlü kombinasyon olarak öngörülen glikoz+früktoz+sükroz içeren MRS Broth ortamında, ikili kombinasyonlara göre bakteri büyümesinde inhibisyon elde edilmiştir. Sonuç olarak, frükto-oligosakkarit karışımlarından en iyi metabolizlenebilen bileşenin 1-kestoz olduğu, en az hidrolizlenebilen bileşenin ise nistoz olduğu belirlenmiştir. Frükto-oligosakkarit metabolizlenmesi sonucunda üretilen organik asit tür ve miktarları ise ODTÜ Merkez Laboratuarı'nda YPSK ile analizlenmiş ve 6,1 mg/ml laktik asit, 3,3 mg/ml propiyonik asit ve 3,1 mg/ml bütirik asit olarak belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Frükto-oligosakkarit, prebiyotik, probiyotik, Lactobacillus acidophilus, organik asit Abstract: In this research, the growth of Lactobacillus acidophilus bacteria in different medium of MRS Broth containing glucose, fructose, sucrose, 1-kestose, Orafti P95, fructose+1-kestose, fructose+nystose, sucrose+1-kestose, sucrose+nystose, glucose+1-kestose, glucose+nystose, or glucose+fructose+1-kestose was investigated. The results showed that Lactobacillus acidophilus bacteria can metabolize fructooligosaccharide mixtures, and preferentially uses 1-kestose. When nystose was combined with glucose, fructose or sucrose, no positive effect was observed on the growth. Thus, it was concluded that the bacteria cannot metabolize nystose. The predicted best triple combination of MRS-Broth containing glucose+fructose+1-kestose was inhibited the growth in comparison of double combinations. 1-kestose was found the best usable fructooligosaccharide compound whereas nystose was the least. Organic acid types and amounts that were produced after the consumption of fructo-oligosaccharides was analyzed by HPLC in Central Laboratory of METU, and it was found that 6.1 mg/mL lactic acid, 3.3 mg/mL propionic acid and 3.1 mg/ml butyric acid were produced by the bacteria. Key words: Fructo-oligosaccharide, prebiotic, probiotic, Lactobacillus acidophilus, organic acid

Last modified: 2017-08-02 17:54:10