ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Vergi Güvenlik Önlemleri ve Mükelleflerin Ba-Bs Bildirimlerine Bakışı Araştırması

Journal: Research Journal of Politics, Economics and Management (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-24

Keywords : vergi hukuku; vergi güvenlik önlemi; Ba-Bs bildirimi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Devlet sistemi vergilerle elde edilen ekonomik kaynakları olmadan çalışamaz. Vergilemenin birincil amacı optimal vergi hasılatını etkin şekilde kamu hazinesine aktarılmasını temin etmektir. Vergi güvenlik önlemleri mükelleflerin öz denetimlerini de sağlayan bir müessesedir. Türk vergi sistemindeki vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için de vergi sisteminin içine yerleştirilecek vergi güvenlik önlemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Ba ve Bs Bildirimleri Maliye Bakanlığının yetkisi çerçevesinde getirilmiş olan genel nitelikte bir vergi güvenlik müessesesidir. Çalışmada öncelikle vergi güvenlik önlemi kavramı tanımlanmış, daha sonra Ba ve Bs bildirimlerinin kapsamı ve uygulanması hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak söz konusu bildirimlerin vergi güvenlik müessesesi olarak etkinliği ampirik araştırma ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma sonucunda Türk vergi sisteminde yer alan Ba ve Bs bildirimlerinin etkin bir vergi güvenlik önlemi olduğu ve bu gibi etkin vergi güvenlik önlemlerinin vergi sistemine dahil edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Last modified: 2014-02-23 08:13:56