ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 4-7

Keywords : ринок цінних паперів; торгівля фінансовими активами; фінансова послуга; фінансовий ризик; фінансовий інтерес; функції;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Аналіз еволюції історично обумовлених економічних відносин, які формують внутрішній зміст категорії торгівля фінансовими активами, систематизації наявних положень з дослідження даної категорії дало змогу розкрити сутність даного поняття, місце і роль торгівлі фінансовими активами як економічного явища на ринку цінних паперів. Досліджено економічну природу торгівлі фінансовими активами через систему відносини розподілу та обміну: зі сторони формування та використання фінансових активів – це обмін правами між суб'єктами, які інвестують кошти на ринку, та тими, котрі залучають кошти шляхом розміщення цінних паперів. Тоді як зі сторони взаємовідносин окремих суб'єктів з фінансовими установами – це обмінні відносини: плата за можливість реалізації фінансових інтересів, оптимізуючи вплив фінансових ризиків при обміні фінансовими активами. Обґрунтовано взаємозв'язок фінансового ризику та торгівлі фінансовими активами: фінансовий актив – фінансові очікування – фінансовий інтерес – можливість реалізації фінансового інтересу та оптимізація фінансових ризиків. Наведено характерні ознаки торгівлі фінансовими активами, що розкривають її цілісність, специфіку та дозволяють виокремити її із-поміж інших фінансових категорій. Наведено основні функції торгівлі фінансовими активами: захисна, розподільна та інвестиційна. Їх реалізація відбувається відповідно до законів діалектики тоді як переважання однієї з функцій над іншими в різних економічних умовах обумовлює різні прояви категорії торгівлі фінансовими активами

Last modified: 2018-02-14 23:52:58