ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

НЕКОРЕКТНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОВИМІРНОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИПАДКУ ОДНОВИМІРНОГО ПОЛІНОМІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Journal: Scientific review, Науковий огляд, Научное обозрение (Vol.3, No. 46)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 94-100

Keywords : одновимірна поліноміальна регресія; багатовимірна лінійна регресія; центрування; корреляція; регресійні моделі;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглядається задача одновимірного поліноміального аналізу та показується некоректність спрощеного алгоритму вирішення задачі за допомогою зведення задачі одновимірного поліноміального регресійного аналізу до багатовимірного лінійного регресійного аналізу. Наведена аргументація для зведення задачі до спрощеного варіанту, приклади коли така інтерпретація є коректною та методи уникнення наслідків спрощення. Наведені логічні висновки та експериментальні дані що показують що дане спрощення може призвести до неправильної інтерпретації результатів та ненадійних оцінок нелінійних членів регресії.

Last modified: 2018-07-03 21:16:44