ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TÜRK CEZA KANUNUN SİYASİ HAKLARDAN YOKSUNLUĞA İLİŞKİN DÜZENLEMESİNİN İPTALİ

Journal: Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Necmettin Erbakan University Faculty of Law Review) (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 9-20

Keywords : Anayasa Mahkemesi; İptal Kararı; Hak Yoksunlukları; Seçme ve Seçilme Ehliyeti; Göreceli İptal.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu makalede Anayasa Mahkemesinin Türk Ceza Kanunu'nun 53.maddesine ilişkin olarak verdiği iptal kararı değerlendirilmektedir. Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bu karar Anayasa yargısı açısından farklı ve yeni bir uygulamadır. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bu kararda kendisine tanınan iptal yetkisini aşmış bulunmaktadır. Ayrıca verilen iptal kararının anlaşılıp yorumlanması da güçlük arz etmektedir. Makalemizde öncelikle Anayasa Mahkemesinin iptal yetkisi ile hak yoksunlukları kısaca ele alınmıştır. Sonrasında Anayasa Mahkemesinin verdiği karar genel olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Nihayetinde verilen karar değerlendirilmiş ve eleştirilmiştir.

Last modified: 2019-02-18 04:20:45