ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.109, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 98-111

Keywords : лістинг; капіталізація; коефіцієнт free-float; коефіцієнт обігу; ліквідність ринку; волатильність;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Визначено характеристичні показники стану фондового ринку, які не використовуються в офіційній звітності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) або є "проблемними" з позиції методики розрахунку у вітчизняній практиці. Запропоновано розраховувати та фіксувати у звітності НКЦПФР показники ліквідності ринку та волатильності фондового індексу, удосконалити методику розрахунку капіталізації фондової біржі, а також акцентовано увагу на інших проблемах інформаційного супроводу функціонування вітчизняного фондового ринку.

Last modified: 2019-05-23 18:36:33