ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПРАКТИЧНЕ СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВО ІВАНА СЕРГІЙОВИЧА АКСАКОВА

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.117, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 15-33

Keywords : слов’янофільство; слов’яни; російський народ; народність; панславізм; публіцистика; православ’я; мораль; самосвідомість; свобода совісті;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто православну парадигму слов'янофільського вчення 40-х-70-х років ХІХ ст. в Росії, історичні умови формування практичної спрямованості релігійно-філософських поглядів І. Аксакова. Визначено їх основний зміст: відношення Церкви і держави, морально-практична місія Православної Церкви в житті суспільства взагалі та російського народу зокрема.

Last modified: 2019-05-28 16:10:21