ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

КОМПЕТЕНТНІСНІ МОДЕЛІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ТА БІЗНЕСІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.117, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 131-146

Keywords : бізнес; вища освіта; компетентність; компетентнісна модель;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто поняття "компетентність" та "компетентнісні моделі", а також значення використання цих інструментів менеджменту людських ресурсів. Аргументовано роль компетентнісних моделей у вдосконаленні управління і підвищенні ефективності бізнесу та вищої освіти. Проаналізовано особливості застосування компетентнісних моделей у вищій освіті та бізнесі різних країн Європи, США, Японії та Китаю.

Last modified: 2019-05-28 16:33:32