ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

РОЗВИТОК РУРАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.119, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 79-89

Keywords : туризм; руральний туризм; сільський туризм; зелений туризм; сільська місцевість (територія); рейтингування регіонів; групування регіонів;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розроблено методологічний підхід до комплексного оцінювання розвитку рурального (сільського, зеленого) туризму у регіонах України. За результатами розрахунку інтегрального показника регіони України прорейтинговано та згруповано за рівнями розвитку цього виду туризму. Визначено концентрацію ресурсного потен­ціалу і диференціацію ефективності розвитку рурального туризму за регіонами України та запропоновано заходи щодо підвищення рівня розвитку сільського (зеленого) туризму.

Last modified: 2019-05-28 18:07:04