ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

АУДИТ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.120, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 85-97

Keywords : аудит; оцінка; основні фінансові інструменти; похідні фінан­сові інструменти; справедлива вартість;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто організаційні та методичні аспекти аудиту фінансових інстру­ментів з метою визначення достовірності оцінки їх вартості. Досліджено методо­логію оцінки фінансових інструментів як за національними, так і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Поетапно розкрито процес аудиту з метою визначення достовірності справедливої вартості фінансових інструментів.

Last modified: 2019-05-28 18:57:40