ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak

Journal: Sosyoloji Notları (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 176-194

Keywords : Habitus dönüşümü; dayanışmacı kapanma; dışlayıcı kapanma;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Muhafazakârlık paydasında buluşan toplumsal blok, günümüz Türkiye'sinde merkezileşerek iktidar öznesi haline gelmiştir. Bu gerçeklikten hareketle çalışmanın amacı, toplumsal ve siyasal düzeyde gelişen bu iktidar deneyiminin kentli muhafazakârlarda habitus dönüşümüne etkilerini ortaya koymaktır. Gündelik yaşamda bir eylem ve algı hattı olarak habitus, yapısal düzeydeki dönüşümler etrafında biçimlenmektedir. Bu çerçevede muhafazakârların hiyerarşi alanlarındaki değişen yörüngesi, habitusun izlediği güzergahı doğrudan belirlemektedir. Özellikle egemen grupların rutin bir kamusal refleksi olarak dışlayıcı kapanmanın muhafazakâr yaşam alanlarında artan hacmi, dönüşümün en net yansıma imkânı bulduğu zemin halindedir. Dışlayıcı kapanma ve habitus dönüşümü arasındaki bu bağıntı, çalışmanın yaslandığı temel referans alanıdır. Muhafazakâr yaşam alanlarında dışlayıcı kapanmanın sınıfsal ve kültürel düzeyde artan seyri, son tahlilde habitusu da dönüştürmektedir.

Last modified: 2019-06-01 07:21:30