ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Horasan’da Tarım Ve Hayvancılık Faaliyetleri (8-10. Y.Y.)

Journal: Journal of History and Future (Vol.4, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 139-161

Keywords : Abbasîler; Horasan; Tarım;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Neolotik dönem ile insan hayatına giren tarım, hayatın mecrasını yerleşiğe büründürdü. Eskiçağ'dan itibaren tarım ve hayvancılığın yapıldığı bölgelerden birisi de Horasan'dır. Ortaçağ'da Horasan, Harîzm, Maveraünnehir, Hindistan ve İç İran coğrafyalarını birbirine bağlayan bir coğrafyada yer almaktaydı. Bu çalışmada Horasan bölgesinin Abbasiler döneminde tarım ve hayvancılık hayatı incelenecektir. Burada ilk olarak tahıl, sanayi ve bakliyat tarımına değinilecektir. Ardından meyvecilik, orman ürünleri ve tarımı etkileyen faktörlere incelenecektir. Son olarak ise bölgenin hayvancılığı işlenecektir.

Last modified: 2019-06-11 15:44:54