ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВПЛИВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ НА РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В НОВІЙ СИСТЕМІ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Journal: ΛΌГOΣ. THE ART OF SCIENTIFIC MIND (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 70-75

Keywords : фахова передвища освіта; молодший спеціаліст; заклади вищої освіти; оптимізація професійної підготовки; компетентнісний підхід; коледж;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Зараз, коли в Україні швидкими темпами впроваджується реформування системи освіти, Міністерство освіти і науки досі не чітко визначилося із місцем технікумів та коледжів в новій системі освіти України: питання про місце фахової передвищої освіти в цій структурі залишається відкритим і потребує як прийняття рішення про їх статус і місце в освітній системі, так й питання щодо фінансування таких навчальних закладів. Проте специфіка фахової передвищої освіти та її відмінності від професійної освіти та вищої освіти в Україні є досить очевидною: фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та/або здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.

Last modified: 2019-06-19 04:13:16