ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş

Journal: Efil EKonomi Araştırmaları Dergisi (Vol.2, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 8-48

Keywords : Tarım Ekonomisi; Cumhuriyet Dönemi Tarım Politikaları; Kırsal Kesim; Modernite; Kır ve Kent Karşıtlığı;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet Geçen iki yüzyıl içinde Türkiye kademeli olarak extansif tarımdan entansif tarıma geçmiştir. Bu dönem içinde de küçük üretici, tarımsal politikaların yaratılmasında etkili olmuştur. Zaman içinde nüfus kırdan kente kaymış ve ülke kentleşmeye başlamıştır. Bu dönem 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar gelen Utangaç Modernite, Radikal Modernite, Popülist Modernite ve Modernite Projesinin Aşınması başlıkları altında incelenmiştir. Bu aşamalar içinde geçimlik tarımdan, iç ve dış piyasalar için ticari tarıma geçiş gerçekleşmiştir. Teknik ve entansif tarım yapılmaktadır. Sanayiyle entegrasyonu ve verimliliği yükselmiştir. Kırsal alanlar kent kapsamı içine alınmıştır. Artık tarım sorunlarının çözümü için yapılacak çalışmaları yalnız tarım/köy kavramları içinde ele alma olanağı kalmamıştır. Artık modernist kır ve kent karşıtlığı gerçek yaşam durumlarının temsilinde anlamlılığını kaybetmiştir. Anahtar Kelimeler: Tarım Ekonomisi, Cumhuriyet Dönemi Tarım Politikaları, Kırsal Kesim, Modernite, Kır ve Kent Karşıtlığı JEL Sınıflandırması: Q1, Q18, O1, O13, O17, O18, O52, R23

Last modified: 2019-07-11 21:25:18