ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ: ДЕТЕРМІНАНТИ УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.126, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 16-30

Keywords : корпоративні фінанси; якість управління; платоспромож­ність; фінансова стійкість;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено сучасні тенденції розвитку теорії корпоративних фінансів, транс­формацію поглядів на їх зміст та роль у забезпеченні розвитку підприємства. На основі емпіричного аналізу ідентифіковано головні проблеми організації управління фінансами підприємств України. Проаналізовано досвід підготовки фахівців з корпо­ративних фінансів у Київському національному торговельно-економічному універ­ситеті, відповідність цієї практики сучасним вимогам ринку праці.

Last modified: 2019-09-25 18:30:19