ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Küçük Prens Öykü Odaklı Bibliyo Grup Rehberliği Programının Pozitif Duygular Üzerindeki Etkisi

Journal: Humanistic Perspective (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 28-43

Keywords : Bibliyoterapi; grup rehberliği; pozitif duygular; küçük prens;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Duygu, düşünce davranış üçlüsü uyumun belirleyici tripotudur. Duygular; fizyolojik, bilişsel, sosyal yaşam kaynaklarıyla ilişkilidir. Bireyin pozitif ve negatif duygulanımı, uyumunu belirlerken pozitif duygulanım ise iyi oluşunu destekleyebilir. Tripotun duygu boyutunun yönü düşünce ve davranış ayaklarının yönünü belirleyebilecek güce sahiptir. Bibliyo terapotik pozitif duygu mesajlarıyla yüklü Küçük Prens öyküsü, pozitif duyguları arttırıcı olup olmadığı araştırmanın merak edilen konusudur. Diğer ifadeyle bu araştırmada, küçük prens öykü odaklı bibliyo grup rehberliği programının pozitif duygular üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu amaçla uygulanan bibliyo grup rehberlik programının etkisi incelenmiştir. Bibliyo terapotik destek Küçük Prens öyküsüyle sağlanmıştır. Araştırma karışık (2x2) deneysel desende yapılandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda bibliyo grup rehberlik programının bireylerin pozitif duyguları üzerinde anlamlı fark oluşturduğu belirlenmiştir. Faktörün etki değeri ise η2 =.63 olarak bulunmuştur.

Last modified: 2020-03-26 07:16:59