ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Залежність формування територіально-суспільної системи від економічного простору

Journal: Naukovì zapiski Sums'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìm. A.S. Makarenka. Geografìčnì nauki (eISSN: 2524-2598, pISSN: 2413-8800) (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 112-119

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В статті розглянута суть економічного простору та його роль у розвитку територіальної соціально-економічної системи і формуванні територіально-суспільної системи. Проаналізовано співвідношення категорій «територія» і «простір», звернуто увагу на «якість території», як на спроможність задовольнити різноманітні суспільні потреби: економічні, екологічні і соціальні. Розглянуто взаємозв'язок основних складових територіальної організації суспільства: ландшафт, населення та господарство. Запропонована концептуальна модель територіально-суспільної системи, аргументована важлива роль управління у формуванні єдиної територіальної організації суспільства. Останнє досить актуально в сучасних умовах децентралізації влади і утворення її низової ланки - об'єднаних територіальних громад.

Last modified: 2020-06-30 05:40:04