ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.127, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 23-32

Keywords : цифрові технології у бізнесі; диджиталізація; диджитал-трансформація; диджитізація; публічні закупівлі;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто вітчизняні та зарубіжні наукові підходи до трактувань понять "диджиталізація" та "диджитал-трансформація". Уточнено та виявлено логічну послідовність процесів впровадження диджитал-технологій на підприємстві. На прикладі диджиталізації публічних закупівель досліджено послідовність трансфор­мації процесів, що передують безпосередній транзакції купівлі-продажу. Виявлено вплив диджиталізації закупівель на взаємовідносини між замовником і учасником закупівлі, на компетенції учасників закупівлі.

Last modified: 2021-07-05 22:33:25