ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Dede Cöngî Siyâsetnâme’sinde Kadının ve Valinin Siyasal Görevleri: Hukuk-Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Karşılaştırma [Political Duties of Qadı and Governor in Dede Congi’s Political Treatise]

Journal: Mavi Atlas (Vol.3, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 165-189

Keywords : Dede Cöngî; Siyâsetnâme; Kadı; Vali; Siyaseten Hüküm Vermek [Dede Cöngî; Siyâsetnâme; Qadı (Judge); Governor; To Give Judgement Politicaly];

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Hukuk-siyaset ilişkisi, hukuk felsefesinin temel problemlerinden biridir. Hukuk adamının siyasal itkilerle karar alması ise yalnız hukuk felsefesinin değil, hukuk bilimin ve gündelik siyasetin de problemidir. Dede Cöngî Efendi, Siyâsetnâme’de bu temel problemi ele almakta, meseleyi hem hukuki hem siyasal açılardan hem de kadının ve valinin görev ve yetkileri bakımından analiz etmektedir. Ona göre kadının da vali gibi, zorunlu durumlar dışında da siyaseten karar alması söz konusudur. Bu, aynı zamanda hukukun halk nezdinde güvenilirliğini de sağlamlaştıracaktır. [***] The relationship between law and politics is one of the basic problems of philosophy of law. Lawman's judgement to give under political influences is not only a problem of philosophy of law, it is also one of the problems of law and daily politics. Dede Cöngi Efendi takes this problem in his Siyasetname and analyses it legally, politicaly and in terms of functions and powers of governor and judge. According to him judge, as governor does, should take political decisions even if it does not necessary. This will also consolidate laws reliability by the peoples sight.

Last modified: 2015-04-24 06:02:25