ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

VERGİ BİLGİ DEĞİŞİM ANLAŞMALARI VE VERGİ CENNETLERİ

Journal: Journal of Life Economics (JLECON) (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 43-50

Keywords : Vergi Cenneti; Zararlı Vergi Rekabeti; Vergi Konusunda Bilgi Değişimi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu makalenin amacı, yüksek vergi alan, sermaye ihraç eden gelişmiş ülkelerle işbirliğine yanaşmayarak vergiden kaçınmaya ve vergi kaçakçılığına yol açan vergi cennetlerinin bu zararlı uygulamalarından vazgeçirilmesinde vergi bilgi değişim anlaşmalarının (VBDA) katkısını tartışmak amaçlanmaktadır. Dünyada çoğu Pasifik bölgesindeki küçük ülkeler ve özellikle gelişmiş ülkelere bağlı özerk yönetimler vergi cenneti olarak hizmet etmekte ve vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığına yol açmaktadır. Vergi cennetlerinin ortaya çıkardığı en önemli sorun haksız ve zararlı vergi rekabetidir. Makale iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde VBDA’nın uluslararası vergilemede vergi bilgisi değişiminde çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarına üstünlüğü ile bilgisi değişimi sağlayarak oynadığı önemli rolden söz edilecektir. İkinci bölüm bu işbirliğine yanaşmayarak bilgi paylaşımı yapmayan vergi cennetleri ve Türk Gelir İdaresinin uygulaması durumu ele alınacaktır.

Last modified: 2015-08-04 01:05:56