ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

РЕАЛІЗАЦІЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ

Journal: THE SCIENTIFIC ISSUES OF TERNOPIL VOLODYMYR HNATIUK NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY. SERIES: PEDAGOGY (Vol.2014, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 3-8

Keywords : інноваційність; інновації в освіті; синергетика; синергетичний підхід;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проаналізовано феномен інновацій в освітній галузі. Об?рунтовано, що для системи професійної підготовки фахівців освітньої галузі інновація є водночас умовою, принципом, засобом, методом, формою та метою педагогічної діяльності. Здійснено екстраполяцію поняття ?синергетика? у педагогічну реальність, що сприяло виявленню традицій та інновацій як взаємодоповнюючих складових освітнього процесу. З’ясовано, що реалізація синергетичного підходу в контексті інноваційних процесів в освіті сприяє забезпеченню цілісності, системності та ефективності педагогічної дійсності.

Last modified: 2015-12-04 16:41:17