ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.14, No.1

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2019-05-31

 1. İki Farklı Elektron Verici-Alıcı-Verici Tip Elektrokrom İçeren Bir Elektrokromik Kopolimerin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Authors: Emine Gül CANSU ERGÜN

 2. Lineer-Kuadratik Anizotropik Saçılma için Kritiklik Probleminde Yansıtıcı Özdeğerleri

  Authors: R. Gökhan TÜRECİ

 3. Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini

  Authors: Güzide Pekcan Ertokuş

 4. Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson ve Tanacetum tomentellum (Boiss.) Grierson Ekstraktlarının Fenolik Madde İçeriği ve Biyolojik Aktiviteleri

  Authors: Ahmet Savcı;Yusuf ALAN;Enver Fehim KOÇPINAR;Murat KURŞAT;Sıraç TOPDEMİR;Mizbah KARATAŞ;Birsen ÇAKMAK

 5. SPECT – BT ’nin Kalite Kontrolleri

  Authors: Duygu TUNÇMAN GENÇ;Bilal KOVAN;Bayram DEMİR;Cüneyt TÜRKMEN

 6. MoO3 Tampon Tabakasının CdTe-Bazlı Güneş Hücresinin Verimliliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi

  Authors: Yunus ÖZEN

 7. 2,4,6-Trinitrofenol ve Trinitrotoluen ile 1-Bromopiren arasında oluşan Yeni Enerjik Ko-kristalin Karakterizasyonu ve Enerjik Performans Özellikleri

  Authors: Nilgün ŞEN;Sinecan İrem BOZKUŞ

 8. Sabit Bekleme Zamanlı Tip II Sayaç Sürecinde Ortalama Değer ve Varyans Fonksiyonlarının Parametrik Tahmini

  Authors: Mustafa Hilmi PEKALP;Halil AYDOĞDU

 9. Moleküler Docking Yöntemi ile Bazı Azo Bileşiklerinin Potansiyel Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi

  Authors: Çiğdem KARABACAK ATAY;Tahir TİLKİ;Bülent DEDE

 10. Spin-1 Tek Boyutlu Ising Sisteminin Manyetik Özellikleri

  Authors: Gökçen DİKİCİ YILDIZ

 11. (±)-(1SR,8RS,10RS)-9,9,10-Tribromtrisiklo[6.2.1.02,7]undeka-2,4,6-trien Molekülünün Hesaplamalı Kimya Yöntemiyle Lokal ve Global Kimyasal Aktivite ve DNA Bazları ile Yük Transferinin Tayini

  Authors: Zeynep DEMİRCİOĞLU;Cem Cüneyt ERSANLI

 12. Gömme Fonksiyonu Kullanılarak Küme Optimizasyonuna Göre Verilen Küme Değerli Optimizasyon Problemlerinin Optimallik Koşulları

  Authors: Emrah KARAMAN

 13. Bootstrap Tahminini Kullanarak Pearson Korelasyon Katsayısının Önemliliğinin Araştırılması

  Authors: Tolga ZAMAN;Kamil ALAKUŞ

 14. UV Absorbans Spektrofotometrisi ve Türev Spektrofotometrisi Kullanılarak Oftalmik Çözeltilerde Siprofloksasinin Kantitatif Tayini

  Authors: Saadet DERMİŞ;Sümeyye KILIÇ;Zehra Ceren ERTEKİN;Erdal DİNÇ

 15. Kozmik Işın Oranına Kalkanlamanın Etkilerinin Çalışılması

  Authors: Ali YILMAZ

 16. Polimerik Nanoküreler Üzerine Enzim İmmobilizasyonu ve Optimizasyonu

  Authors: Nurdan KURNAZ YETİM;Elvan HASANOĞLU ÖZKAN;Nurşen SARI

 17. Nükleer Tıpta Kullanılan Bazı Radyofarmasötiklerin Üretim Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Yoğunluğa Bağlı Yeni Parametrelerle Hesaplanması

  Authors: Yusuf KAVUN;Eyyup TEL;Muhittin ŞAHAN;Ahmet SALAN

 18. Monoetanolamin Miktarının ZnO İnce Filmlerin Kristallenmesi Üzerine Etkisi

  Authors: Ahmet TUMBUL