ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.15, No.1

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2020-05-31

 1. Nitro Grupları İçeren Klasik Patlayıcı Maddelerin İndirgeme Tepkimeleri ile Kimyasal Bertaraf Yöntemlerinin Araştırılması

  Authors: Abdullah YÜCEL;Orhan ATAKOL

 2. Küçük Radikal Tümlenmiş Modüller

  Authors: Figen ERYILMAZ;Ergül TÜRKMEN

 3. Sıklaştırma Fonksiyonlu Çizge-Yönlendirilmiş Yinelemeli Fonksiyon Sistemleri

  Authors: Fatma Diğdem KOPARAL;Yunus ÖZDEMİR

 4. Bis[2-(metilamino)troponato]bakır(II) Molekülünün Yapısal ve Elektronik Özelliklerinin Deneysel ve Kuramsal Analizleri

  Authors: Serap UZUN;Zeynep DEMİRCİOĞLU

 5. 1D Kuantum Telin Ortalama Enerjisi ve Öz Isısı

  Authors: Arif BABANLI;Vepa SABYROV

 6. Trisübstitüe Hetarilazo İndol Boyalarının Sentezi ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

  Authors: Mehmet ULUTÜRK;Tahir TİLKİ

 7. Mamografi Sistemlerinde İlgi Alanı, Türev ve İnce Gruplama Seçimlerinin Modülasyon Transfer Fonksiyonunun Üzerine Etkileri

  Authors: Yiğit Ali ÜNCÜ;Hasan ÖZDOĞAN

 8. Radyoterapı̇ Odasının Farklı Noktalarında Nötron Kirliliğinin Ölçülmesi

  Authors: Onur KARAMAN;Ayşe Güneş TANIR, PH.D.

 9. Fonksiyonelleştirilmiş Titanyum Dioksit Nanotüp Sentezi

  Authors: Banu TÜRKASLAN;Melek AKTAŞ;Sultan AKAR

 10. HD 199719’un Çizgi Ortay Analizi

  Authors: Didem Dilan İZCİ;Mesut YILMAZ

 11. Birinci Sıra Geçiş Metali İyonlarını İçeren ONO, ONNO ve O3N3 Tipi Schiff Bazı Komplekslerinin Elektron İyonlaştırma Kütle Spektrumları

  Authors: Emine Kübra İNAL;Orhan ATAKOL;Mehmet Abdulkadir AKAY

 12. Elektrik Ark Kaynağı ile Birleştirilmiş Farklı Çeliklerin Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

  Authors: Cüneyt AYTEKİN;Adnan ÇALIK;Nazım UÇAR

 13. g Ağırlıklı Kuvvetli Toplanabilir İki Değişkenli Ölçülebilir Fonksiyonlar

  Authors: Rabia SAVAS

 14. Torasik Özofagus Karsinomunda 3D-CRT, IMRT, IMAT ve Helical Tomoterapinin Dozimetrik Karşılaştırması

  Authors: Murat OKUTAN;Şeyda UYANIK;Canan KÖKSAL;Evren GÖKSEL;Şule KARAMAN;Yunus AKPINAR;Nergiz DAĞOĞLU;Bayram DEMİR

 15. Bazı Hardy Toplamları ve Ramanujan Toplamının Ortalama Değeri Hakkında Yeni Bağıntılar

  Authors: Muhammet Cihat DAĞLI

 16. YBO3 Fosforunun Termolüminesans Dozimetrik Pikinin Kinetik Parametreleri

  Authors: Sibel AKÇA

 17. Bir Kaynar Su Reaktör Modellemesinde Np ve Am Yakıt Çubukları için Bazı Nötronik Değerlerin İncelenmesi

  Authors: Mehtap DÜZ

 18. Yersinia enterocolitica’nın Tespiti için Altın-nanoparçacık ile Güçlendirilmiş Biyosensör Uygulamalarının Geliştirilmesi

  Authors: Sümeyra SAVAŞ