ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.18, No.2

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2023-06-22

 1. Favipiravirin Su-Asetonitril İkili Karışımlarında İyonlaşma Sabiti Değerinin Belirlenmesi ve İki Farklı C18 Kolonun Karşılaştırılması

  Authors: Ümit Ayhan Arzuoğlu;İlkay Konçe;Ebru Çubuk Demiralay

 2. Na Atomunun TlInSe2 ve TlInTe2 Bileşikleri Üzerindeki Etkisi

  Authors: İsmail Yücel

 3. 209Bi izotopunun (p,xn), (p,xp), (p,xd) ve (p,xt) Reaksiyonlarının Teorik Nükleer Modeller İle İncelenmesi

  Authors: Hasan Özdoğan;Yiğit Ali Üncü

 4. Berezin Yarıçapı İçin Diğer Eşitsizlikler

  Authors: Hamdullah Başaran;Mehmet Gürdal

 5. Atakum İlçesinde İnsansız Hava Aracı ile Işık Kirliliği Ölçümleri ve Değerlendirilmesi

  Authors: Özgür Türk;Metin Yavuz

 6. 4-Metil Umbelliferon’un Allium Testi Kullanılarak; Fizyolojik, Sitogenetik, Biyokimyasal ve Anatomik Değerlendirilmesi

  Authors: Dilek Çavuşoğlu

 7. Ir-191 ve Ir-193 izotoplarının (n,2n), (n,p) ve (n,a) Reaksiyon Tesir Kesitlerinin İncelenmesi

  Authors: Halide Şahan;Eda Şenyiğit

 8. Derin Öğrenme Yardımıyla Aktif Termogramlar Üzerinden Meme Lezyonlarının Sınıflandırması

  Authors: Soner Çivilibal;Kerim Kürşat Çevik;Ahmet Bozkurt

 9. Benzotiyazolden Elde Edilen Bazı Azo Boyarmaddelerin Sentezi ve Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Analizi

  Authors: Nesrin Şener;Muhammet Çavuş

 10. Nöroblastoma Hücre Hattında Uzun Süreli Darbeli Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Apoptoz Üzerine Etkileri

  Authors: Çiğdem Gökçek-saraç;Ebru Çetin;Serdar Karakurt

 11. Prematüre Retina Kan Damarlarının Tespitinde Farklı Görüntü İşleme Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması

  Authors: Evren Sez;Yiğit Ali Üncü;Ahmet Yardımcı

 12. FMS-TTP-SPE Ön Hazırlık Sistemi Kullanılarak Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Analizi için Yöntem Geliştirilmesi: Yöntemin Isparta İli Gölcük Gölünden Alınan Su Numunelerine Uygulanması

  Authors: Murat Kılıç;Ömer Dilek

 13. Kimyasal Modifiye Nar Kabuğu ile Anyonik Boyanın Biyosorpsiyonu: Modifikasyonun Uzaklaştırma Verimliliği Üzerine Etkisi

  Authors: Çiğdem Ay