ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.2, No.1

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2007-06-01

 1. CEVA, MENELAUS AND STEWART THEOREMS FOR GEODESIC TRIANGLES ON THE HYPERBOLIC UNIT SPHERE

  Authors: Mehmet ÖNDER

 2. ISPARTA YÖRESİ ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] MEŞCERELERİNDE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

  Authors: Serdar CARUS

 3. EFFECTS OF 24-EPIBRASSINOLIDE ON SALINITY STRESS INDUCED INHIBITION OF SEED GERMINATION, SEEDLING GROWTH AND LEAF ANATOMY OF BARLEY

  Authors: Semra KILIÇ

 4. EFFECTS OF SOME PLANT GROWTH REGULATORS ON JASMONIC ACID INDUCED INHIBITION OF SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF BARLEY

  Authors: Kürşat ÇAVUŞOĞLU

 5. SOME CLADOCERAN SPECIES FROM TURKISH INLAND WATERS

  Authors: Murat KAYA

 6. TAC PROTON HIZLANDIRICISININ LINAC ALTERNATİFİ İÇİN DTL SİMÜLASYONU

  Authors: Metin YILMAZ;Abdullatif ÇALIŞKAN

 7. ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN)'NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Savaş YILMAZ

 8. ISPARTA, SÜTÇÜLER BÖLGESİ KEKİK YAĞININ KİMYASAL YAPISININ İNCELENMESİ

  Authors: Belgin BARDAKÇI

 9. HPLC ANALYSIS FOR DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF FRUCTO-OLIGOSACCHARIDE SYRUPS EXTRACTED FROM JERUSALEM ARTICHOKE

  Authors: Sibel (YİĞİTARSLAN) YILDIZ

 10. ON NULL CURVES ON SURFACES AND NULL VECTORS IN LORENTZ SPACE

  Authors: A. Ceylan ÇÖKEN

 11. ARPA TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ SIRASINDA GİBBERELLİK ASİT, KİNETİN VE ETİLEN İLE TUZ STRESİNİN HAFİFLETİLMESİNDE BAZI MORFOLOJİK VE ANATOMİK GÖZLEMLER

  Authors: Kürşat ÇAVUŞOĞLU

 12. PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMLERDE TAVUK (Gallus Gallus Domestica) GİZZARD (MUSKULER MİDE)'INDA SEROTONİN (5-HT) SALGILAYAN HÜCRELERİN MUKOZAL LOKALİZASYONLARI

  Authors: Kenan ÇINAR