ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.4, No.2

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2009-12-01

 1. EĞİRDİR GÖLÜ'NDE ELODEA CANADENSIS MICHAUX'İN İLK BİLDİRİMİ VE İSTİLASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Erol KESİCİ;İskender GÜLLE;İsmail TURNA

 2. NİTRO GRUBU İÇEREN ONNO TİPİNDEKİ SİMETRİK SCHIFF BAZLARININ TERMAL BOZUNMALARININ İNCELENMESİ

  Authors: Kaan EMREGÜL;Orhan CAKIRER;Ümit ERGUN;Abdullah YÜCEL;Melike KUNDURACI;Orhan ATAKOL

 3. TAŞITLARIN SEBEP OLDUĞU KURŞUN (Pb) KİRLİLİĞİNİN USNEA LONGISSIMA ACHARIUS KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI

  Authors: Kadir KINALIOGLU;Kültiğin CAVUSOGLU;Kürşad YAPAR;Zafer TURKMEN;Emine YALCIN;Bünyamin ŞENGÜL;Ümit ŞENGÜL;Ömür DUYAR

 4. THM KIZILÖTESİ SEL YÜKSELTEÇ MODUNUN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

  Authors: Hüsnü AKSAKAL;Ünsoy KOCAÖZ

 5. SUDAK (Stizostedion lucioperca (L., 1758) ) BALIĞINDA MİDE VE BAĞIRSAKTA BAZI PEPTİDLERİN LOKALİZASYONU

  Authors: Nurgül ŞENOL;Kenan ÇINAR;Ülker EREN

 6. GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS AS A DECISION SUPPORT SYSTEM IN FOREST MANAGEMENT

  Authors: Nurcan TEMİZ;Vahap TECİM