ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.9, No.2

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2014-11-25

 1. 197Au Çekirdeği İçin(γ,n) Tesir Kesitlerinin Reaksiyon Sınırının Altında ve Üstünde Hesaplanması

  Authors: Mesut ALTINTAŞ;Ufuk AKÇAALAN;Rıdvan ÜNAL;H. Ali YALIM;Bekir ORUNCAK

 2. Toprak Radon (222Rn) Gazı Anomalilerinin ARIMA Analizi

  Authors: Miraç KAMIŞLIOĞLU;Fatih KÜLAHCI;Seçil NİKSARLIOĞLU

 3. Zr, I, Pr, Au and Pb Photoneutron Reaction Cross Sections

  Authors: Hüseyin SALMAN;Ufuk AKÇAALAN;Rıdvan ÜNAL;H. Ali YALIM;Bekir ORUNCAK

 4. 76Se,78Se ve 80Se (γ,n) Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Hesaplanması

  Authors: Ufuk AKÇAALAN;Rıdvan ÜNAL

 5. Editöre Mektup

  Authors: Hasan ÖZÇELİK;İbrahim TAVUÇ

 6. Eğirdir Gölü'nün (Isparta) Suyunda, Sedimentinde ve Gölde Yaşayan Sazan'ın (Cyprinus carpio L., 1758) Bazı Doku ve Organlarındaki Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

  Authors: Hüseyin KAPTAN;Selda TEKİN-ÖZAN

 7. Delta Tipi Engel Potansiyeli Olan Kane Tipi Yarıiletkenlerde Elektronların Etkin g-Çarpanı

  Authors: Arif BABANLI;Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ

 8. CdS İnce Filmlerinin Değişik Açılarda Spektroelipsometrik Karakterizasyonu

  Authors: Olcay GENÇYILMAZ;Ferhunde ATAY;İdris AKYÜZ

 9. Eriyik Tuz Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak Kullanılan Na Çekirdeğinin Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları

  Authors: S. Sedat DOĞAN;Veli ÇAPALI;Hasan ÖZDOĞAN;Abdullah KAPLAN

 10. Burdur İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları

  Authors: Hasan ÖZÇELİK;İlker ÇİNBİLGEL;Belkıs MUCA;Ahmet KOCA;İbrahim TAVUÇ;Özlem BEBEKLİ

 11. Bazı Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal (Pb, Cd) Tayini

  Authors: Nazan DEMİR;Tolga GÖKTÜRK;Onur AKÇAY

 12. 40kW Gücündeki Fotovoltaik Sistemin Altı Aylık Performansının İncelenmesi

  Authors: Cihan DEMİRCAN;Rüştü EKE

 13. 27 Al, 54 Fe, 58 Ni ve 90 Zr Hedef Çekirdekleri İçin 10–30 MeV Enerji Aralığında (γ,p) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları

  Authors: Veli ÇAPALI;Hasan ÖZDOĞAN;S. Sedat DOĞAN;Abdullah KAPLAN

 14. Metan Molekülünün Elektron Etkisiyle İyonlaşma Dinamiğinin Çakışma Tekniği ile İncelenmesi

  Authors: Nimet IŞIK;Semiha BAHÇELİ;Mevlüt DOĞAN

 15. Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi

  Authors: Nursen TURKU;Şule DOĞAN;Nazım UÇAR;Adnan ÇALIK

 16. Mersin Kuvars Kumunun X-Işınları ile Termoluminesans Özelliklerinin Çalışılması

  Authors: İlbilge ÖZSU;Kasım KURT

 17. Antalya İli Batı Kıyıları (Lara – Kalkan)'nın Ekonomik Amaçlı Deniz Algleri

  Authors: Furkan DURUCAN;İsmail TURNA

 18. M(4-Pridinkarboksialdehid)Ni(CN)4.nG Hofmann Tipi Konak-Konuk Bileşiklerinin Kırmızıaltı Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi (M = Ni, Cd ve G = 1,4-Dioksan)

  Authors: Zeki KARTAL;Ömer İlhan KARATEPE

 19. Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g-Çarpanı

  Authors: Arif BABANLI;Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ

 20. LiF:MgCuNaSi Termolüminesans Dedektörün Farklı Enerjilerdeki Fotonlara Karşı Dedektör Cevap Fonksiyonun Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi

  Authors: Bünyamin AYDIN;Mehmet N. KUMRU;Gültekin YEĞİN;M. Mustafa AYDIN

 21. Li2B4O7:Cu Termolüminesans Dedektörün Farklı Enerjilerdeki Fotonlara Karşı Dedektör Cevap Fonksiyonunun Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi

  Authors: Bünyamin AYDIN;M. Mustafa AYDIN

 22. Farklı Omurgalı Türlerinde Bazı Sindirim Kanalı Bölgelerinin Histolojik ve Histokimyasal Yapısı

  Authors: Nurgül ŞENOL;Dilek BAYRAM;Özlem YEŞİL

 23. Ag-Katkılı BiPbSrCaCuO Seramiklerinin SEM ve XRD Analizleri

  Authors: Ali UZUNOĞLU;Gönül BİLGEÇ AKYÜZ;Gönül BİLGEÇ AKYÜZ