ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI Journal of Language and Literature Studies >>

Vol.21, No.21

Publisher: Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Adına: Ekrem Erdem

Publishing Date: 2020-03-20

 1. Yahya Kemal’in “Ses” Adli (“Ver” Redifli) Rubaisinin Çözümlenmesi

  Authors: Muharrem DAYANÇ

 2. Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Ruhun Saflığı Düşüncesi ve Ruh-Beden Çelişkisi Üzerine Bir İnceleme

  Authors: Murat Kacıroğlu

 3. Avrupa Seyahat Edebiyatı ve Osmanlı Coğrafyasında Bir Seyyah: Charles Mac Farlane

  Authors: Muhuttin Doğan

 4. Eski Uygurlarda Mani Yazısının Gelişimi

  Authors: Betül Özbay

 5. Kâbe-nâme’nin Berlin Kütüphanesi Nüshası, Bazı İmla Özellikleri ve /n/ ~ /ŋ/ Sorunu

  Authors: Beytullah Bekar

 6. Jung Teorisi Bağlamında Hasan Ali Toptaş’ın Sonsuzluğa Nokta Romanı Üzerine Arketipsel Bir Okuma

  Authors: Emine Ayan

 7. Aylak Sözcüğü Üzerine

  Authors: Sevda Kaman

 8. Türkçe Öğretiminde Aşkın Bir Millî Kimlik Alanı:Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Destan

  Authors: Dilek Ünveren

 9. Ordu’da Körüklü Çizme ve Türkay Yavaş Ustanın Tekniği

  Authors: M. Akif Korkmaz

 10. Osmanlı Son Dönem Çeviri Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme

  Authors: Osman Coşkun

 11. Dancing to the End of Humanity: Environmental Catastrophe in Earthquakes in London

  Authors: Zümre Gizem Yılmaz Karahan

 12. Toplumsal Çatışmalar Bağlamında Sabahattin Ali’nin “Ayran” Hikâyesi

  Authors: M. Onur Hasdedeoğlu

 13. A Revolution in Horror Literature: Frankenstein and The Vampyre

  Authors: Ercan Kaçmaz- Hatice Şule Yavuz

 14. Mahlas Beyitlerinden Hareketle Vecdî’de Fahriye

  Authors: Cenk Açıkgöz

 15. Öğretmen Adaylarının Metin Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri

  Authors: Sevgi Çalışır Zenci

 16. Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Bir Kaynak Olarak İki Dilli Latin Harfli Tarihi Sözlükler

  Authors: Lokman TAŞKESENLİOĞLU

 17. Unsung Stories of Sacrifice: Early Years of the Turkish Republic (1920-1926)

  Authors: Mevlüt Ceylan

 18. Şehir Hafızası ve Deneyim Mekânı Olarak Edebiyat Ebru Burcu Yılmaz, Edebiyat Şehir Hafıza, Kesit Yayınları, İstanbul 2019, 432 Sayfa

  Authors: Mustafa KARADENİZ

 19. Dorrit Cohn, Şeffaf Zihinler Kurmaca Eserlerde Bilincin Sunumu, Metis Yayıncılık, İstanbul 2008, 289 Sayfa

  Authors: Gökçenaz GAYRET