ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientia fructuosa >>

Vol.108, No.4

Publisher: State University of Trade and Economics

Publishing Date: 2016-09-03

 1. ІНСТИТУТОТВОРЧА ФУНКЦІЯ СУЧАСНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

  Authors: МАЗАРАКІ Анатолій

 2. КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

  Authors: ЛАГУТІН Василь

 3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  Authors: МЕЛЬНИК Тетяна

 4. МАРКЕТИНГ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

  Authors: РОМАТ Євгеній

 5. СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ В УКРАЇНІ У 90-Х РОКАХ ХХ СТ

  Authors: НІКОЛАЄЦЬ Катерина

 6. ВЕРТИКАЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТОРГІВЛІ

  Authors: ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка

 7. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПІДПРИЄМСТВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  Authors: КРИВОРУЧКО Олена

 8. СУБ’ЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

  Authors: БОЙКО Маргарита

 9. ДУАЛЬНІСТЬ НАСЛІДКІВ ПЛИННОСТІ КАДРІВ У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ

  Authors: П'ЯТНИЦЬКА Галина

 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

  Authors: ВОЛОСОВИЧ Світлана

 11. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

  Authors: СОПКО Валерія

 12. ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

  Authors: МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана

 13. ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА УНІВЕРСИТЕТУ

  Authors: ФЕДУЛОВА Любов

 14. БІЗНЕС-ОСВІТА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  Authors: ШКЛЯРУК Катерина