ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientia fructuosa >>

Vol.112, No.2

Publisher: State University of Trade and Economics

Publishing Date: 2017-04-17

 1. КОНЦЕПТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

  Authors: КРАВЧЕНКО Алла

 2. СОКРАТ VS БАРТ: АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОВОРОТУ

  Authors: БОРОВСЬКА Людмила

 3. ОСВІТА У СВІТЛІ ФІЛОСОФІЇ АРИСТОТЕЛЯ

  Authors: ЛІМОНЧЕНКО Віра

 4. ГУМАНІТАРНА КАРТИНА СВІТУ В ДУХОВНОМУ БУТТІ ЛЮДИНИ

  Authors: ЗЕЛІНСЬКИЙ Микола ДРАПОГУЗ Василь

 5. "ПРОСТОРОВИЙ ПОВОРОТ" НА ПЕРЕХРЕСТІ ІСТОРІЇ

  Authors: ЛІПІН Микола

 6. МЕТАФІЗИЧНИЙ ВИМІР КАНТІВСЬКОГО АПРІОРІ

  Authors: ВОЗНЯК Степан

 7. КОСМОПОЛІТИЗМ СЬОГОДНІ: СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

  Authors: САРАКУН Лариса

 8. ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ

  Authors: ШИП Надія

 9. МОРАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА МЕТАФІЗИЧНІ ВІДПОВІДІ

  Authors: МОРОЗОВ Андрій

 10. КОНФЕСІЙНЕ СУДОЧИНСТВО: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

  Authors: ОСТАЩУК Іван

 11. ПРОТЕСТАНТИЗМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ

  Authors: ХОРУЖИЙ Григорій

 12. ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

  Authors: КРАСІЛЬНІКОВА Олена

 13. ІСИХАСТСЬКА ПРАКТИКА ДУХОВНОГО СХОДЖЕННЯ ЯК НОВА АНТРОПОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ

  Authors: СІДОРІНА Євгенія

 14. АКСІОМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗНАННЯ

  Authors: БОНДАРЕВИЧ Ірина