ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientia fructuosa >>

Vol.117, No.1

Publisher: State University of Trade and Economics

Publishing Date: 2018-02-16

 1. НІГІЛІЗМ І ПСЕВДОДУХОВНІСТЬ:ЛЮДСТВО НА РОЗДОРІЖЖІ

  Authors: МОРОЗОВ Андрій

 2. ПРАКТИЧНЕ СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВО ІВАНА СЕРГІЙОВИЧА АКСАКОВА

  Authors: ШИП Надія

 3. ПОТЕСТАРНІ МЕХАНІЗМИ ВИРОБНИЦТВА "КАРТИНИ СВІТУ"

  Authors: ЛІПІН Микола

 4. ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ: ПРАКСЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

  Authors: ГУДКОВ Сергій

 5. ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ "ОСОБИСТІСТЬ" В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДИСКУРСАХ

  Authors: БОРОВСЬКА Людмила

 6. КІБЕРПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ КОСМОПОЛІТИЧНОЇ СВІТОГЛЯДНОЇ СИСТЕМИ

  Authors: САРАКУН Лариса

 7. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ДИСКУРСУ І ДІАЛОГУ

  Authors: ЛЕВКУЛИЧ Василь

 8. ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА МЕТАФОРИ

  Authors: ШНІЦЕ? Марія

 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРАНСФОРМАЦІЯХ ІДЕНТИЧНОСТІ: ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ

  Authors: КРАВЧЕНКО Алла

 10. МАСКА ТА САМОІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

  Authors: БАБІНА Світлана

 11. ТВОРЧІСТЬ ТА ІННОВАЦІЯ: ПАМ’ЯТЬ VS ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

  Authors: ЛІМОНЧЕНКО Віра

 12. КОМПЕТЕНТНІСНІ МОДЕЛІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ТА БІЗНЕСІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

  Authors: ХОРУЖИЙ Григорій

 13. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

  Authors: КРАСІЛЬНІКОВА Олена

 14. "ВІЗУАЛЬНА ГРАМОТНІСТЬ" У КОНТЕКСТІ КОГНІТИВНИХ ТА ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ

  Authors: ІЛЬЇНА Галина