ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Yıldız Journal of Art and Design >>

Vol.4, No.1

Publisher: Yıldız Technical University Faculty of Art and Design

Publishing Date: 2017-06-30

  1. GÜNCEL SANAT PRATİKLERİNDE GÖRSEL RETORİK VE MANİPÜLATİF YÖNTEMLER

    Authors: Dilara KARAKAŞ TABAK; Ali TOMAK

  2. Osmanlı Resim Sanatı ve Propaganda İlişkisi: Padişah Resimleri ve Şişli Atölyesi

    Authors: İsmail Erim Gülaçtı

  3. 20. YÜZYIL TEKSTİL BASKI TASARIMINDA SANATÇI İZLERİ

    Authors: Semra Gür Üstüner