ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Oriental Art and Culture >>

Vol.2, No.4

Publisher: Fergana regional branch of Uzbekistan state institute of art and culture

Publishing Date: 2021-12-25

 1. QO‘G‘IRCHOQ TEATRI VA IJROCHILIK MAHORATI

  Authors: Abdurashid Madaliyev

 2. БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ВА ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ

  Authors: Абдурашид Мадалиев

 3. SHOGIRDLARI QALBIDAN CHUQUR JOY OLGAN USTOZ YULDASHEV AHMADJON MIRZAEVICH

  Authors: M.Ismailova

 4. ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРЛАРИ УЧУН МУТАХАССИС КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МАСАЛАСИ

  Authors: Абдурашид Мадалиев

 5. QORAQALPOQ ZAMONAVIY MILLIY KINODAGI IZLANISHLAR XARAKTERI

  Authors: Manas Bekpolatovich Abdreymov

 6. SAN’ATGA BAXSHIDA UMR

  Authors: Rafiqjon Ahmedov

 7. MILLIY QADRIYATLARIMIZDA ALLANING TUTGAN O’RNI VA AHAMIYATI

  Authors: G’ofurjon Yusupovich Yunusov

 8. ART MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING AHAMIYATI

  Authors: Azizbek Sirojiddinovich Xushvaqtov; Mо‘minmirzo Zokir о‘gʻli Xolmо‘minov

 9. BERNARA KARIEVA О‘ZBEK BALET TEATRI SAHNASINING SHAKLLANISHIDAGI XISSALARI

  Authors: S.M.Zokirova

 10. «DOIRA» CHOLG’USINING PAYDO BO’LISHI

  Authors: B.Tursunov

 11. OMMAVIY BAYRAMLARDA RAQS SAN’ATI USTUVORLIGI

  Authors: Erkinoy Yakubovna Saitova

 12. ERTAKLAR - BOLALAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRUVCHI VOSITA

  Authors: Shoiraxon No‘monovna To‘ychieva

 13. FOLKLOR SAN’ATINI ILMIY OʻRGANISH MASALALARI

  Authors: Gulbahar Amangeldievna Bekniyazova; Liza Taspolatovna Urazmbetova

 14. BALETMEYSTERLIK SAN’ATINING О‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

  Authors: Gulishod Abdiyeva

 15. MADANIYAT VA SAN’AT SOHASINI TARAQQIY ETISHIDA INNOVATSION JARAYONLARNING TUTGAN O‘RNI

  Authors: Muhayyo Akbarovna Bekmurodova

 16. НУРЛИ УМР

  Authors: Мамлакат Алижановна Жўраева; Карим Юлдашев

 17. САНЪАТ МЕНЕЖМЕНТИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

  Authors: Мўминмирзо Зокир ўғли Холмўминов

 18. QO’G’IRCHOQ SPEKTAKLLARINING YARATILISHIDA BOSHQARUV MEZONLARINING O’RNI

  Authors: B.Mamatqulov

 19. O’ZBEK AN’ANAVIY QO’G’IRCHOQ TEATRIDA IJROCHILIK SAN’ATINING O’ZIGA XOSLIKLARI

  Authors: B.Mamatqulov

 20. MAQOM SAN’ATI. MAQOM SAN’ATINI O’RGANISHDA VA UNI YOSH IJROCHILARGA O’RGATISHDA ETIBOR QARATILISHI LOZIM BO’LGAN JIHATLAR

  Authors: Azizjon Nabijonovich Talaboyev

 21. MAKTABLARDA O‘QITILAJAK MUSIQA TA’LIMIGA BIR NAZAR: MUSIQA TA’LIMINING SHAKLI VA USULLARI

  Authors: X.Shermatova

 22. QORAQALPOQ DAVLAT TEATRIDA QO'G'IRCHOQ TEATRIDA MILLIY QAHRAMONLARINING TASVIRLANISHI

  Authors: Nazira Primbetova

 23. MUSIQANI IDROK ETISHNING PSIXOIOLOGIK JIHATLARI

  Authors: E’zozxon Qobilova

 24. BOSHLANG’ICH SINFLARDA KUYLASH MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH USLUBI

  Authors: E’zozxon Qobilova

 25. QO’G’IRCHOQ TEATRINING O’ZIGA XOSLIGI VA BOLALAR MA’NAVIY DUNYOSIDA TUTGAN O’RNI

  Authors: R.O’taganov

 26. МИЛЛИЙ САНЪАТНИНГ ЖАҲОН МАДАНИЯТИДАГИ ЎРНИ

  Authors: Бехзод Бозорбоевич Ғойипов

 27. TOSHKENT VILOYAT OHANGARON TUMANI YOR - YOR QO’SHIQLARINING O’ZIGA XOS POETIKASI

  Authors: Mamura Erkinovna Avazova; Oygul Maxamatalievna Axmedova

 28. XOREOGRAFIK TA’LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

  Authors: Shavkat Ataxonov

 29. OVOZSIZ FILMLAR DAVRI MONTAJ SAN’ATI

  Authors: Sayram Muxsinaliyevna Sobirova

 30. YANGI O‘ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR XOREOGRAFIYASI

  Authors: Shaxzoda Tursunovna Xudoynazarova

 31. YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA XALQ MUSIQA AN’ANALARINING O‘RNI

  Authors: Toshpo’lat Akbarov

 32. АКТЁРЛИК МАҲОРАТИНИНГ ПРАГМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

  Authors: Умид Тоджидинович Тоджидинов

 33. АКТЁРЛИК МАҲОРАТИДА ЭСТЕТИК ТAРБИЯ ИНТИЗОМИ МАСАЛАЛАРИ

  Authors: У.Болтабоева; З.Абдуназаров

 34. AKTYORNING ROL USTIDA ISHLASHI

  Authors: Ravshan Zunnunov; Bahora G’ofurova

 35. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ЁШ ТОМОШАБИНЛАР ТЕАТРИНИНГ ТАШКИЛ ҚИЛИНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ

  Authors: Нажиматдин Ансатбаев

 36. ҚЎШИҚЧИЛИК МАКТАБИНИ ЯРАТГАН УСТОЗ

  Authors: Абатбай Каллиев

 37. TOVUSH KUCHI O‘ZGARISH HOLATINING DIRIJYORLIKDAGI IFODASI Altınay Bekpolatova O’zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali

  Authors: Altınay Bekpolatova

 38. O’ZBEKISTON XALQ HOFIZI MAHMUDJON TOJIBOYEVNING BASTAKORLIK MAHSULLARI

  Authors: Dildoraxon Mamajonova

 39. PEDAGOG-XOREOGRAFNING RAQS IJROCHILIGINI O‘RGATISH MAHORATI

  Authors: N.E.Abraykulova

 40. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ

  Authors: Зарина Ахмедова

 41. O’SMIRLIK YOSHIDAGI O’QUVCHILARNI OVOZINI TARBIYALASHDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

  Authors: Ijodbek Jo’rayev

 42. АЛИШЕР НАВОИЙ НОМИДАГИ ДАВЛАТ АКАДЕМИК КАТТА ТЕАТРИ САҲНАСИДА “ЛАЗГИ - ҚАЛБ ВА СЕВГИ РАҚСИ” БАЛЕТИ СЦЕНОГРАФИЯСИДА ЗАМОНАВИЙ ТАЛҚИН

  Authors: Инобат Махкамбаевна Иманкулова; Зебо Камарбековна Фазлиева

 43. QORAQALPOG’ISTON KINO SANATIDA HUJJATLI FILMLARNING OLINISHI TARIXIDAN

  Authors: Maxmut Gaipovich Yusupbaev

 44. ТЕЛЕСЕРИАЛ ХОДИСАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ

  Authors: Феруза Хожимуродовна Файзиева

 45. АДАБИЙ АСАРЛАРНИНГ ТЕЛЕЭКРАН ТАЛҚИНИДАГИ ИЗЛАНИШЛАР

  Authors: Феруза Хожимуродовна Файзиева

 46. БЕРДАҚ НОМИДАГИ ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ МУСИҚАЛИ ТЕАТРИДА МУСИҚАЛИ АСАРЛАР САХНАЛАШТИРИЛИШ АҲАМИЯТИ

  Authors: Гаухар Рахманова; Базарбай Назарымбетов

 47. O’ZBEK XALQ MUSIQA IJROCHILIGI SAN’ATIDA MAQOM JANRINI TIKLASH VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI

  Authors: Azizjon Talaboev

 48. “ДИЛҲИРОЖ” РАҚСИ- ЁНГАН ЮРАК АЛАНГАСИ

  Authors: Н.Шерматов

 49. MUSIQA O’QITISH METODLARINI TANLASHDA O’QUVCHILARNING YOSH XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLISH

  Authors: Nilufarxon Latipovna Xodjaeva

 50. “ORKESTR SINFI” FANIDA O‘ZBEK XALQ CHOLG‘ULARI O‘QUV ORKESTR GURUXLARI BILAN ISHLASHNING IJROCHILIK MAXORATINI OSHIRISHDAGI O‘RNI

  Authors: A.Yuldashyev

 51. САНЪАТ МУТАХАССИСЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА ДИРИЖЁРЛИК

  Authors: Жалолхон Маматов

 52. MUSIQA VOSITASIDA O’QUVCHILARNI MILLIY RUHDA TARBIYALASHGA DOIR TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISH MASALALARI

  Authors: S.Madaminov

 53. САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ СОҲАСИДА РЕСТАВРАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

  Authors: Нодирабегим Собирова

 54. ЭКРАНДА РАНГ ТАЪСИРЧАНЛИГИ

  Authors: Сайид-Акмал Расулов

 55. ЗАМОНАВИЙ МАДАНИЯТ ТОМОШАБИНЛАРДА ЯНГИ ХУСУСИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШИ

  Authors: Дамир Уразбаев

 56. DIRIJYORLIKDA О‘NG VA CHAP QО‘LNING ALOHIDA VA UMUMIY VAZIFALARI

  Authors: Gulchira Xodjametova

 57. MONOPREDIKATIV GAPLARNING LISONIY PARADIGMATIKASI

  Authors: M.Boshmonov

 58. PО‘LAT MО‘MIN IJODIDA ODOB-AXLOQ MASALALARI

  Authors: Ikromjon Habibjonov

 59. КИТОБХОНЛИКНИНГ ТАРҒИБОТИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ АСР ТАЛАБИ

  Authors: Тўхтатош Шерқараева

 60. THE ROLE OF THE THREE PRESENCES IN ONLINE TEACHING

  Authors: Qizilgul Rajapboevna Xallieva; Gulnoza Umarjonovna Yusupova; Dilfuza Umarjon qizi Yusupova

 61. MUOMALA MADANIYATI VA INSON MA’NAVIYATI

  Authors: X.Sapoxonov

 62. O‘ZBEKISTONNING TURIZM SALOHIYATINI OSHIRISHDA OT TURIZMI (OTDA SAYR QILISH TURLARI)DAN FOYDALANISH MASALALARI

  Authors: Sh.S.Yoldashov; O.E.Mamishev; S.S.Qurbonov

 63. TURKISTONDA JADIDCHILAR JAMIYATLARINING PAYDO BO’LISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

  Authors: R.Xolmatov

 64. “VATAN” KONSEPTUAL SEMANTIKASINI VOQEALANTIRUVCHI TIL VOSITALАRINING АLISHER NАVOIY АSАRLАRIDА TALQINI

  Authors: Sadoqat Аbbosxon kizi Sharipova

 65. ХУСУСИЙ ТАДБИРКОР ВА ИШБИЛАРМОНЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ОИЛА ВА МАҲАЛЛА ФАРОВОНЛИГИГА ТАЪСИРИ

  Authors: Бурхон Жакбарович Шамсиддинов

 66. PEDAGOGIK FIKR TARAQQIYOTIDA BUYUK ALLOMALARNING IJODIY MEROSI

  Authors: Xafizaxon Usmonova

 67. BOLALARDA BILISH JAROYONLARINI RIVOJLANTIRISHDA OʻYINNING AHAMIYATI

  Authors: Mirzarahim Abdualiyevich Zokirov

 68. ҲОЗИРГИ ЗАМОН ҚОРАҚАЛПОҚ ШЕЪРИЯТИНИ ҒОЯВИЙ- МАВЗУЛИ БАДИЙ- ЭСТЕТИК ЖИҲАТЛАРИ

  Authors: Зиўар Асқарова

 69. МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШ ЖАРАЁНИНИНГ ЭВОЛЮЦИОН ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

  Authors: И.Мавлонов

 70. ОАВДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ

  Authors: Д.Ф.Исакова

 71. ТАДБИРКОРЛИК ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ АСОСИ СИФАТИДА

  Authors: Музаффар Умматович Курбанов

 72. ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСИДА ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

  Authors: Мирзарахим Абдуалиевич Зокиров

 73. NIKOH VA OILA BO‘YICHA SOVET QONUNCHILIGINI AMALGA OSHIRISH VA QOZI SUDLARI MASALASI

  Authors: Xurshida Djumavaevna Tillaxodjaeva; Islom Karimov nomli Toshkent davlat texnika universiteti

 74. КИТОБХОНЛИК - ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ПОЙДЕВОРИ

  Authors: Дилноза Тохировна Қурбонова

 75. O’ZBEKISTONDA KUTUBXONACHILIK SOHASINING RIVOJI

  Authors: Sohibaxon Yuldasheva

 76. ҲУЖЖАТ ВА ҲУЖЖАТЛАРНИ САҚЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ

  Authors: Маржан Балтабаевна Худайбергенова

 77. ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА ДЕҲҚОНЧИЛИК МАДАНИЯТИНИНГ АҲОЛИ ТУРМУШ ТАРЗИДАГИ ЎРНИ

  Authors: Акмал Абдурашидович Марозиқов

 78. SHARQ MUTAFAKKIRLARINING TA’LIM-TARBIYAGA OID MA’NAVIY VA AXLOQIY QARASHLARI

  Authors: Nabi Pardaboyevich Jumaboyev

 79. “БЕБОШ БОЛА” СИНДРОМИ ЁХУД НЕГА БОЛАЛАР АСАБИЙЛАШМОҚДА?

  Authors: Ҳавасхон Омоновна Солиева

 80. ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛИ РЕЖАЛАР

  Authors: Ботирали Абдумажидович Арзиматов

 81. O’SMIRLIK DAVRIDAGI O’QUVCHILARDA IJTIMOIY INTELEKT MUAMMOSINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

  Authors: Sarvinoz Baxtiyorovna Qosimova

 82. MA’NAVIYAT-JAMIYAT HAYOTINING JONI VA RUHIDIR

  Authors: Zarifjon Qо‘yliyevich Safarov; Nasiba Erkinovna Abraykulova

 83. ЖАМИЯТ МАЪНАВИЙ ҲАЁТИДА ТАДБИРКОР ВА ИШБИЛАРМОНЛАР ИШТИРОКИНИНГ ЎРНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАЛҚИНИ

  Authors: Бурхон Жакбарович Шамсиддинов

 84. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ҲУНАРМАНДЛАРИ УЮШМАСИ ВА УНИНГ НИЗОМИ

  Authors: Зиёдбек Юлдашевич Эсонов

 85. O’RTA MAKTABLARDA CHET TILI O’QITISHNING BA’ZI BIR MASALALARI

  Authors: Ismoiljon Abdumutallibovich Nishonov