ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences >>

Vol.1, No.7

Publisher: Oriental Renessans LLC

Publishing Date: 2021-08-14

 1. THE USE PROJECT WORK IN ELT

  Authors: Khidirova Malika Kholiyor Kizi

 2. MUNDUZ ETNOTOPONIMINING ETIMOLOGIK TADQIQI

  Authors: Ergashev Abduxalim Abdujalilovich

 3. VIZUAL POETIK MATNLARDA GRAFIK BIRLIKLAR TAHLILI (HOZIRGI O‘ZBEK SHE’RIYATI ASOSIDA)

  Authors: Yunusova Hilola Ravshan Qizi

 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС

  Authors: Файзуллаев Джахонгир

 5. ПЕСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ВИДАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

  Authors: Кирйигитов Б.А.

 6. EFFECTS OF SOME HEAVY METALS FOUND IN SEMI-FINISHED FOODS ON HUMAN HEALTH

  Authors: Avliyokulova Musharraf Bakhtiyorovna

 7. NOGIRONLIGI BOR SHAXSLARNI BANDLIGINI TA’MINLASHGA QARATILGAN JARAYONLARNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

  Authors: Tursinboyev Olimjon; Abduxalilov Abdullo

 8. HINDISTON TASHQI SIYOSATI: XITOY BILAN MUNOSABATLAR DINAMIKASI

  Authors: To'ychiyeva Ra'no Almamatovna

 9. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA IQTISODIY BILIM BERISHNING OʻRNI VA AHAMIYATI

  Authors: Toʻqmirzayeva Iroda Ismatovna

 10. KIMYO DARSLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA JADVALLARDAN FOYDALANISH

  Authors: Xasanova Xurshida Naimovna

 11. ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ТРАНСПОРТА В ГЛУБОКОЙ КАРЬЕРЕ

  Authors: Субанова Зарнигор Абдинаби Кизи; Талипов Неъматилло Умматуллаевич

 12. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ УЗБЕКИСТАНА

  Authors: Иброхимова Нодира

 13. TOPICAL ISSUES OF IMPROVING THE QUALITY OF ROAD TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

  Authors: Yusufkhonov Zokirkhan Yusufkhan Ugli; Ahmedov Dilmurod Toshpulat Ugli

 14. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

  Authors: Камалова Кадрия Федоровна

 15. PSYCHOLOGY OF JOURNALISM: COMBINATION OF THEORY AND PRACTICE

  Authors: Yolchieva Sitora

 16. CITY PUBLIC TRANSPORT AND PASSENGER TRAFFIC STUDYING THE EFFECT OF WEATHER INDICATORS

  Authors: Yuldoshev Davron Furkat Ugli; Muminov Tulkin Shoykulovich

 17. ANATOMO PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW)

  Authors: Ismoilov Ortik Ismoilovich; Murodkosimov Saidkosim Murodkosimovich; Kamalova Malika Ilkhomovna

 18. ЛИЧНОСТЬ АНЬ ЛУШАНЯ И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ КИТАЯ

  Authors: Султанбекова Д.; Каримова Н. Э.

 19. ВЛИЯНИЕ АКРИЛОВОГО ПОЧВЕННОГО КОНДИЦИОНЕРА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ К БОЛЕЗНЯМ

  Authors: Очилов Бехруз Одилович

 20. CHET TILLАRINI MАSОFАVIY O‘QITISHDА INTERFАОLLIK MUАMMОSI

  Authors: Chimpo‘Latova Sevara Alisherovna

 21. JAMIYAT IJTIMOIY-IQTISODIY HAYOTIDA AYOLLAR IJTIMOIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI

  Authors: Axmedova Dilbar

 22. OQIMLARNING INTERNETDA GAVDALANISHI: PROTESTANTIZMNING PRESVITERIANLIK VA BAPTISTLIK YO‘NALISHLARI MISOLIDA

  Authors: Niyazova Shohsanam

 23. HOZIRGI DAVR O’ZBEK SHE’RIYATIDA BADIIY KONSEPSIYA MASALALARI (Zebo Mirzo va Halima Ahmedova ijodi misolida.)

  Authors: Berdiyeva Zulayxo Ochilovna; Yo'Ldoshev Boynazar

 24. NORMATIV HUQUQ ME’YORLARIDA AXBOROT XURUJIDAN HIMOYA MASALALARI

  Authors: Boltayeva Dilsora

 25. AQSH MUSULMON JAMOALARINING VUJUDGA KELISHI VA IJTIMOIY-SIYOSIY HAYOTDAGI O‘RNI

  Authors: Tursunova Gulnoza

 26. TOMCHILATIB SUG‘ORISH TIZIMIDA HOVUZ TINDIRGICHINING SAMARALI ISHLATISH USULLARI

  Authors: Ishanov J. X.

 27. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН И КЫРГЫЗСТАН: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

  Authors: Содиков Хуршидбек Солижон Угли

 28. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ СОИ C ПОМОЩЬЮ ЦЕПЕЙ МАРКОВА

  Authors: Джаббаров Одил Джураевич; Хужаев Туймурод Худдиевич

 29. ВЛИЯНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

  Authors: Азизов К.Х.; Бекетов А.К.

 30. KONTRAILERLI TASHUVLARNI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI

  Authors: Ergashev Botir Zokir O'G'Li; Samatov Gaffor Allaqulovich