ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Educational sciences» Category "B" >>

Vol.4, No.33

Publisher: State Institution Higher Educational «University of Educational Management»

Publishing Date: 2017-12-20

 1. Моральна свобода у праці І. Канта «Критика практичного розуму»

  Authors: Світлана Аниськіна

 2. Формування ціннісних орієнтацій у студентів закладів вищої освіти у сучасному соціокультурному просторі

  Authors: Алла Вініченко

 3. Особливості упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес сучасної професійної школи

  Authors: Руслана Голубєва

 4. Міжнародні практики запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти

  Authors: Юрій Дем'янчук

 5. Педагогічні умови використання дидактичного потенціалу smart-технологій у початковій школі

  Authors: Світлана Дєніжна Маргарита Сова

 6. Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації

  Authors: Олег Дука

 7. Значення креативних практик в андрагогіці

  Authors: Марина Ілляхова

 8. Формування вокальних шкіл естрадного співу в історичному дискурсі української музичної педагогіки

  Authors: Анастасія Лавринець

 9. Неперервне оновлення знань науково-педагогічних кадрів – нагальна проблема національної вищої школи України

  Authors: Віктор Олійник

 10. Структурні складові методології управління школою

  Authors: Іванна Ситар

 11. Пропедевтика розвитку інноваційної діяльності учнів початкової школи засобами освітньої робототехніки

  Authors: Маргарита Сова

 12. Феноменологічний вимір розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя в умовах неперервної освіти

  Authors: Василь Федорець

 13. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

  Authors: Коновалова Лариса Валеріївна Махиня Тетяна Анатоліївна