ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Educational sciences» Category "B" >>

Vol.5, No.34

Publisher: State Institution Higher Educational «University of Educational Management»

Publishing Date: 2017-12-20

 1. Сучасні вимоги до професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща

  Authors: Ірина Андрощук

 2. Критерії та показники готовності вчителів до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності

  Authors: Оксана Дубініна

 3. Основні напрями формування готовності педагога до інноваційної діяльності закладів професійної освіти

  Authors: Світлана Заславська

 4. Зміст професійної підготовки студентів факультету педагогічної освіти в контексті компетентнісного підходу

  Authors: Людмила Кашуба

 5. Сучасний стан вокальної підготовки вчителя музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічної освітИ

  Authors: Анастасія Лавринець

 6. Вивчення індивідуальних особливостей студентів в освітньому процесі

  Authors: Наталя Мажник

 7. ґенеза термінологічного апарату проблеми формування базових компетентностей майбутніх фахівців судноводіння

  Authors: Марина Мусоріна

 8. Компетенція, компетентність, медіакомпетентність: аналіз термінології

  Authors: Наталія Приходькіна

 9. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі

  Authors: Анастасія Ратушинська

 10. Розвиток мистецьких компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в умовах педагогічного коледжу

  Authors: Валерій Ружицький

 11. Сучасні вимоги щодо якості професійної освіти в Україні

  Authors: Тетяна Стойчик

 12. Використання технології «Веб-квест» для організації самостійної роботи студентів

  Authors: Олена Тимченко

 13. Умови оранізації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації

  Authors: Олена Тонне

 14. Концептуалізація антропологічної моделі здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури

  Authors: Василь Федорець