ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

LAW AND INNOVATIVE SOCIETY >>

Vol.1, No.1

Publisher: Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development

Publishing Date: 2013-01-08

 1. Питання інформатизації ? питання інноваційного розвитку

  Authors: Furashev V.M.

 2. Угоди державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання

  Authors: Vinnyk O.M.

 3. Окремі аспекти захисту законних інтересів в праві інтелектуальної власності

  Authors: Venediktova I.V.

 4. Актуальні питання правового режиму обігу інноваційної продукції, що містить генетично модифіковані продукти

  Authors: Moskaluk N.B.

 5. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози

  Authors: Androshchuk G.O.

 6. Сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі

  Authors: Prylypko S.M.; Ivanov S.M.

 7. Інноваційний розвиток вищої освіти України: методологічний аспект аналізу

  Authors: Klimova G.P.

 8. Організаційно-правові форми державного підприємства та державного акціонерного товариства: порівняльно-правовий аналіз

  Authors: Kibenko О.R.

 9. Окремі проблеми законодавчого визначення компетенції та правомочності загальних зборів учасників ТОВ

  Authors: Boychuk R.P.

 10. Актуальні проблеми правового регулювання відносин з надання послуг мобільного зв’язку

  Authors: Yefremova K.V.

 11. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу

  Authors: Kokhan V. P.

 12. Деякі питання, пов’язані з інвестуванням в людський капітал

  Authors: Vapnyarchuk N.M.

 13. Проблемні питання правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом (державна таємниця та службова інформація)

  Authors: Fedorenko O.O.; Kersitskyy S.O.; Kurbatov A.I.

 14. Європейські стандарти соціального страхування

  Authors: Moskalenko O. V.

 15. Законодательство в инновационной сфере Российской Федерации

  Authors: Tychinin S.V.

 16. Система транспорту та система перевезень за законодавством України

  Authors: Skoromnyy D.A.