ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.20

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2012-09-27

 1. Теоретичні засади розвитку міста

  Authors: М. Ф. Аверкина

 2. Галузеві детермінанти стратегій позиціювання аграрних підприємств та методичні підходи до їх оцінки

  Authors: Л. В. Козак

 3. Соціально відповідальна держава в контексті корекції глобальних фінансових дисбалансів

  Authors: Н. Я. Кравчук

 4. Сутність та значення сталого розвитку в умовах сучасної економіки

  Authors: С. О. Левицька В. О. Солодкий

 5. Оцінка економічної системи України в контексті впливу на неї глобалізаційних процесів

  Authors: Є. М. Терехов

 6. Проблеми розвитку ринку цукру в Україні

  Authors: О. О. Томілін

 7. Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики

  Authors: І. І. Топішко

 8. Соціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи

  Authors: Н. П. Топішко

 9. Регіональні інвестиційні програми як інструмент підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю у регіонах

  Authors: М. О. Царенко

 10. Особливості реалізації монетарної політики в країнах з ринками, що розвиваються

  Authors: І. М. Чирак

 11. Моделювання системної підтримки економічного зростання в Україні за допомогою фіскального інструментарію

  Authors: Л. П. Амбрик

 12. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень

  Authors: Г. В. Василевська В. А. Валігура

 13. Особливості та передумови впровадження екологічного податку в Україні

  Authors: Т. В. Волковець

 14. Соціально-економічні та інституціональні чинники формування податкового тягаря в країнах ОЕСР

  Authors: О. В. Гурнак Н. В. Гросу

 15. Теоретичні основи фінансового потенціалу місцевих бюджетів та його складові

  Authors: О. І. Дем'янчук

 16. Інструменти реалізації регіональної промислової політики в контексті регулювання відтворювальних процесів

  Authors: С. А. Денисенко

 17. Фінансове забезпечення соціальних функцій держави в умовах посткризової трансформації соціально-економічної системи

  Authors: Т. А. Коляда

 18. Бюджет розвитку місцевих органів самоврядування як основа розширеного соціально-економічного відтворення територій

  Authors: С. О. Осипенко

 19. Прагматизм формування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів на соціальні цілі у кризовий та посткризовий періоди

  Authors: Н. Я. Спасів В. Ф. Мартинюк

 20. Дослідження розвитку митної справи в Україні

  Authors: С. В. Філиппова Є. І. Масленніков І. В. Іванова

 21. Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств

  Authors: Т. І. Галецька

 22. Формування концепції сценарного підходу до управління економічним потенціалом підприємства

  Authors: В. А. Георгієв

 23. Вдосконалення методики аналізу та визначення фінансового стану підприємства

  Authors: І. В. Гужавіна

 24. Комплексна система управління нематеріальними активами

  Authors: Г. В. Жаворонкова І. С. Килівник

 25. Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні

  Authors: М. І. Карлін Н. В. Іванчук

 26. Фундаментальні домінанти фінансової державної підтримки аграрного бізнесу

  Authors: Ю. М. Клапків Л. М. Клапків

 27. Фундаментальні домінанти фінансової державної підтримки аграрного бізнесу

  Authors: Ю. М. Клапків Л. М. Клапків

 28. Систематизація підходів до сутності фінансової стійкості страхової компанії

  Authors: О. Р. Кривицька

 29. Фінансування земствами кредитних установ (на матеріалах Полтавської губернії)

  Authors: Л. М. Крот

 30. Концептуальні основи фінансової безпеки суб'єктагосподарювання

  Authors: Р. Р. Кулик Ю. Р. Кулик

 31. Фінанси охорони здоров'я: теоретичні підходи та проблеми організації

  Authors: А. Б. Мокрицька

 32. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин

  Authors: О. С. Мороз

 33. Наукові підходидо розуміння сутності поняття "основні засоби"

  Authors: Є. В. Набок

 34. Інвестиції в людський капітал з боку суб'єктів господарювання

  Authors: М. Г. Олієвська

 35. Сучасний стан та напрями стабілізації виплат по заробітній платі в Україні

  Authors: Н. М. Проскуріна Н. І. Бровко

 36. Актуальність застосування збалансованої системи показників на українських підприємствах

  Authors: О. С. Савченко Р. М. Циган

 37. Аналіз впливу змін цін енергоресурсів на вибір джерела енергії для газоперекачувальних агрегатів (ГПА)

  Authors: Ю. В. Чучук

 38. Міжнародні валюти і практика їх регулювання

  Authors: О. І. Береславська

 39. Стягнення проблемних боргів українських банків на ранніх етапах збору

  Authors: Т. М. Болгар

 40. Особливості управління активами комерційного банку в Україні

  Authors: Г. І. Великоіваненко К. Ю. Лук'янова

 41. Страхування депозитів у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи

  Authors: Ж. М. Довгань

 42. Концепція оптимізації фінансового механізму соціального страхування в Україні

  Authors: О. І. Зінченко

 43. Методологічні засади аналізу інституційного середовища перестрахувального ринку в Україні

  Authors: О. В. Кнейслер

 44. Теоретичні аспекти фінансового механізму агропромислового виробництва

  Authors: Р. П. Смоленюк

 45. Особливості обов'язковог майнового страхування в умовах еволюційного розвитку

  Authors: В. М. Стецюк О. Ю. Толстенко

 46. Методологія дослідження кризових явищ у страховій сфері

  Authors: А. А. Супрун Т. О. Петрішина

 47. Фінансова безпека країни та її вплив на економічне зростання

  Authors: О. Є. Чорна

 48. Стратегічний облік об'єктів права інтелектуальної власності

  Authors: М. О. Воронова

 49. Нормативно-правове регулювання обліку зовнішньоекономічних операцій

  Authors: В. О. Хомедюк П. М. Грицюк

 50. Загальні теоретичні принципи, функції та призначення інформаційних систем бухгалтерського обліку

  Authors: Ю. М. Кривець

 51. Організація фінансової діяльності підприємства як об'єкта бухгалтерського обліку

  Authors: С. О. Левицька І. П. Панчук

 52. Диференціація терміна "суттєвість" у державному секторі України: обліковий та аудиторський аспект

  Authors: Н. А. Лиско

 53. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку енергетичного потенціалу

  Authors: Л. В. Мельник О. А. Пашечко

 54. Обліково-аналітичне забезпечення учасників спільної діяльності без створення юридичної особи та питання його розвитку

  Authors: В. П. Онищенко

 55. Проблематика та невизначеність нормативних документів з організації розрахунків за виплатами працівникам

  Authors: І. В. Перевозова І. Б. Камінська

 56. Обгрунтування положення (стандарту) управлінської звітності

  Authors: А. Х. Позов

 57. Методичні підходи щодо здійснення контролю спільної діяльності без створення юридичної особи

  Authors: Н. Є. Привалова

 58. Оцінка ризиків як елемень аудиту ефективності управління та контролю конфіскованого майна

  Authors: Табенська Ю. В.

 59. До питання порядку розподілу витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках

  Authors: М. М. Шестерняк

 60. Теоретичні аспекти організації обіліку контролю та аналізу персоналу на мікрорівні

  Authors: Д. М. Ядранський

 61. Найпростіші моделі економіки у випадку функціонуваня тіньового сектора

  Authors: В. С. Григорків І. С. Вінничук

 62. Моделювання системи кіновиробництва

  Authors: В. В. Жук

 63. Особливості матеріального моделювання управлінських процесів у банківській системі

  Authors: М. М. Мороз Г. Г. Чмерук

 64. Формування моделі оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового регіону за галузевою ознакою

  Authors: Д. В. Солоха

 65. Опціонні стратегії хеджування

  Authors: В. Ю. Хохлов