ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.22

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2013-05-28

 1. Концептуалізація державної власності

  Authors: Безгубенко В. Ю

 2. Грошово-кредитна політика центральних банків провідних країн світу в кризовий період

  Authors: Ганна Романівна Балянт Н ? Гордій

 3. Оптимізація транскційних витрат сільськогосподарських лізингоодержувачів

  Authors: Тетяна Іванівна Галецька

 4. Система делегирования полномочий как важний элемент системы управления кредитным риском в банке

  Authors: A. В. Биль

 5. Стан та домінуючі тенденції розвитку світової банківської системи

  Authors: Галіцейська Ю. М

 6. Концептуальні підходи до з’ясування економічної сутності фінансових ресурсів банків

  Authors: Дрогоруб І. В.

 7. Сучасні аспекти класифікації банківських інновацій

  Authors: Єгоричева С. Б.

 8. Особливості функціонування банків з іноземним капіталом в Україні

  Authors: Забчук Г. М.

 9. Статистичне порівняння цінової політики банків різних форм власності (на прикладі АТ "Ощадбанк" та ПАТ "УніКредит Банк")

  Authors: Ігнатова О. М. Мохамад О. В.

 10. Контроль якості кредитного портфеля банку на основі оцінки кредитоспроможності юридичної особи

  Authors: Іонін Є. Є.

 11. Хеджування як метод управління банківськими ризиками

  Authors: Кузьмак О. М.

 12. Фінансова стійкість банків як запорука стабільності банківської системи України

  Authors: Кучер Р. В.

 13. Оцінка ефективного залучення депозитів у системі ресурсного забезпечення вітчизняних банків

  Authors: Маринчак Л. Р.

 14. Економічна безпека як складова національної безпеки

  Authors: Мартин О. М.

 15. Функціонування системи гарантування залучених ресурсів у контексті забезпечення стабільності фінансової системи України

  Authors: Мельник А. Т.

 16. Проблеми та перспективи управління ліквідністю банківської системи в умовах стагнації вітчизняної економіки

  Authors: Руадн В. Я.

 17. Економічна сутність банківських роздрібних розрахункових послуг та їх вплив на грошовий обіг

  Authors: Сороківська З. К.

 18. Сучасні тенденції прагматики та проблематики пенсійного забезпечення в Україні

  Authors: Шаманська Н. В.

 19. Сучасні мотиви та тенденції реалізації кредитної поведінки домогосподарствами в Україні

  Authors: Шаманська О. С.

 20. Перспективи впровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування в Україні

  Authors: Шулик Ю. В. Дубняк Л. В.

 21. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів рибного господарства у галузі аквакультури

  Authors: Вдовенко Н. М.

 22. Обліковий інформаційний ресурс суб’єктів водогосподарського комплексу

  Authors: Іващенко К. О.

 23. Управлінський облік за центрами відповідальності "Витрати" в енергопостачальних компаніях

  Authors: Левицька І. О.

 24. Вплив елементів методики бухгалтерського обліку на результативність аналізу формування та використання прибутку

  Authors: Осадча О. О.

 25. Особливості обліку фінансових витрат за національними стандартами

  Authors: Панчук І. П.

 26. Особливості організації і методики обліку медичних послуг у бюджетних установах

  Authors: Рура І. В.

 27. Механізм регулювання тарифів як чинник імплементації державно-приватного партнерства у водопровідно-каналізаційне господарство

  Authors: Стасюк В. В.

 28. Економіко-математичне моделювання динаміки пенсійного забезпечення в Україні

  Authors: Бредюк В. І. Джоші О. І.

 29. Моделювання кредитоспроможності позичальників комерційного банку

  Authors: Великоіваненко Г. І. Трокоз Л. О.

 30. Математичні методи оцінювання розмірності системи зерновиробництва України

  Authors: Грицюк П. М. Савич В. О.

 31. Планування діяльності підприємств на базі інтелектуального аналізу даних

  Authors: Клебан Ю. В. Роман С. В.

 32. Методи та моделі мотивації персоналу: аналіз основних аспектів та проблем

  Authors: Кмитюк Т. Л.

 33. Формування оптимальної стратегії страхової компанії

  Authors: Левченко В. П.

 34. Гармонійні паттерни як основа прогнозування розвитку макроекономічних процесів

  Authors: Макаренко В. О. Гончар О. М.

 35. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи-позичальника капіталу банку із застосуванням методів нечітко-множинного підходу

  Authors: Новоселецький О. М. Якубець О. В.

 36. Автоматизована система розрахунку моделей прогнозування ймовірності банкрутства підприємств

  Authors: Савич В. О. Білан Б. С.

 37. Чинники неефективного розподілу інвесторів за економічними системами

  Authors: Соколовський Д. Б.