ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.23

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2013-06-27

 1. Індикатори діагностики забезпечення стійкого розвитку міст

  Authors: M. Averkina

 2. Развитие агроэкотуристичиских структур брестского региона

  Authors: A. Boldak

 3. Державно-приватне партнерство як інструмент задоволення суспільних потреб

  Authors: I. Brailovsky

 4. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу

  Authors: M. Denisenko

 5. Удосконалення системи регулювання відтворювальних процесів за наслідками реалізації регіональної податкової політики

  Authors: S. Denisenko

 6. Фіскальна консолідація як реакція на світову фінансово-економічну кризу: особливості застосування правил і норм у країнах ЄС

  Authors: O. Dlugolsky

 7. Кадрове забезпечення охорони здоров'я України: аспекти модернізації

  Authors: G. Zayats

 8. Альтернативна енергетика: світовий та вітчизняний досвід

  Authors: A. Kasich Ya. Litvinenko P. Melnichuk

 9. Формування та оптимізація товарного асортименту підприємства для внутрішнього і зовнішнього ринку

  Authors: V. Kolesnikov

 10. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства

  Authors: T. Kosyanchuk

 11. Системний підхід до формування інформаційно-консультативної інфраструктури аграрного ринку

  Authors: V. Kuzovatkin

 12. Захист інтелектуальної власності в контексті економічної безпеки промислового підприємства

  Authors: D. Loiko

 13. Пріоритети консолідації капіталу у світовій економіці

  Authors: M. Malchik A. Savuschik

 14. Криза сучасної економічної парадигми у формуванні механізму інноваційного розвитку

  Authors: N. Mamontova

 15. Ризики і загрози фінансовій безпеці держави в інвестиційній сфері

  Authors: I. Moskal

 16. Роль інвестиційних процесів у соціально-економічному розвитку України

  Authors: V. Papp N. Boshot

 17. Методологічні аспекти формування системи показників для оцінки потенціалу розвитку підприємств автомобільного транспорту

  Authors: O. Parfenteyeva

 18. Особливості створення, становлення та розвитку бізнес-інкубатора в Івано-Франківській області

  Authors: I. Prodanova B. Berezhnitskaya

 19. Принципи мотивації економічної діяльності підприємства

  Authors: A. Sakhno

 20. Прогнозування кризових явищ в економіці

  Authors: N. Stepanyuk

 21. Удосконалення державного регулювання заробітної плати в контексті формування нової моделі соціально-економічного розвитку України

  Authors: I. Topishko N. Topishko

 22. Використання фінансово-економічних інструментів у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Authors: T. Topolnitskaya

 23. Конкурентні пріоритети та напрями економічного розвитку сільського господарства

  Authors: L. Transchenko O. Transchenko

 24. Людський капітал регіону: ретроспектива та сучасна економічна наука

  Authors: S. Fedulova

 25. Актуальні економічні питання в хімічній галузі України

  Authors: N. Chuprina

 26. Теоретичні аспекти процесу комплектування штату у системі управління персоналом підприємств та організацій

  Authors: O. Shevchenko

 27. Теоретичні засади концепції соціального капіталу як інституційного чинника формування маркетингової стратегії банківського сектора

  Authors: M. Shipilova

 28. Index evaluation of the financial condition of rural communities

  Authors: P. Dziekanski

 29. Податково-фінансове забезпечення розвитку вітчизняних підприємств

  Authors: V. Boreyko

 30. Теоретичні основи фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці

  Authors: O. Demyanchuk

 31. До питання вдосконалення інструментарію бюджетного контролю

  Authors: N. Zorij N. Melnyk

 32. Способи ухилення від сплати податків

  Authors: O. Kramarenko

 33. Державний борг: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності

  Authors: O. Novoselova

 34. Принципи формування облікової політики та чинники впливу на її вибір

  Authors: N. Piskunova

 35. Сутність макрофінансового індикатора в процесі формування системи показників фіскальної політики

  Authors: N. Rudyk

 36. Диспропорції податкової складової бюджетних ресурсів держави та шляхи їх усунення

  Authors: L. Siddelnikova

 37. Фіскальна стійкість як підгрунтя середньострокового бюджетного планування

  Authors: M. Tymoshenko

 38. Оподаткування нафтовидобувного сектора України: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

  Authors: I. Chukaeva

 39. Адаптація концепції стратегічного управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах

  Authors: N. Belyaeva

 40. Сутність та ознаки корпорації: теоретичний аспект

  Authors: I. Vasilchuk

 41. Бізнес-прогнози як основа формування бюджету промислового підприємства

  Authors: N. Gnip

 42. Формування фінансових ресурсів охорони здоров'я в контексті виконання критеріїв економічної безпеки

  Authors: V. Gorin

 43. Концептуальні основи управління санацією підприємства

  Authors: K. Larionova T. Donchenko

 44. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України

  Authors: I. Sidorchuk

 45. Лізинг як альтернативне джерело фінансування машинобудівних підприємств

  Authors: K. Slyusarenko A. Rybalka

 46. Особливості формування дивідендної політики на підприємстві

  Authors: O. Stashchuk Yu. Malyshko L. Yakovuk

 47. Організація грошових розрахунків суб'єктів господарювання

  Authors: O. Stashchuk L. Semediuk

 48. Фінансова політика: підходи до розуміння та значення в діяльності підприємства

  Authors: V. Tchaikovsky

 49. Проблеми та шляхи вдосконалення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

  Authors: M. Shavirina

 50. Перспективи створення індексних фондів в Україні

  Authors: V. Yukhimchuk

 51. Перспективи імплементації рекомендації базельського комітету в практичну діяльність банків України

  Authors: O. Bereslavskaya

 52. Особливості організації процесу кредитування юридичних осіб-підприємств у ПАТ "КБ"Надра"

  Authors: L. Bondarenko

 53. Ризик як об'єктивна економічна категорія банківської діяльності

  Authors: I. Vorobets

 54. Переваги та недоліки вступу України до Світової організації торгівлі в контексті впливу на фінансову стійкість банківської системи

  Authors: Zh. Dovhan

 55. Стійкість банківської системи як індикатор макроекономічної стабілізації

  Authors: O. Ivashchuk

 56. Особливості формування та тенденції розвитку інвестиційного банкінгу у світовій практиці

  Authors: S. Kachmar

 57. Валютний ринок України: аналіз поточних тенденцій та особливостей розвиток

  Authors: O. Kozakevich

 58. Теоретичні основи управління кредитним потенціалом банком у сучасних умовах

  Authors: A. Maslova

 59. Основні засади грошово-кредитної політики: проблеми та перспективи

  Authors: O. Metlushko

 60. Рефінансування як одна з форм державного регулювання ринку кредитних послуг

  Authors: O. Moskvichova

 61. Специфіка управління портфелем цінних паперів у контексті реалізації інвестиційної діяльності банку

  Authors: O. Musienko

 62. Прагматика застосування критеріїв визначення МСБ для ефективної співпраці з банками

  Authors: L. Semotuk

 63. Мотиваційні основи кредитної підтримки розвитку МСП

  Authors: O. Senkovska

 64. LBO-фінансування умов злиття і поглинання: особливості та перспективи Українського ринку

  Authors: R. Shevchenko-Peripolkin

 65. Аналіз консолідованої фінансової звітності банків як елемент системи аналізу банківської діяльності

  Authors: M. Ambarchyan

 66. Внутрішній аудит як самостійний вид контролю в органах пенсійного фонду України

  Authors: Yu. Bondar

 67. Організація фінансової діяльності підприємства як об'єкт бухгалтерського обліку

  Authors: S. Levytska I. Panchuk

 68. Економічна вигода як критерій визнання доходу від підприємницької діяльності

  Authors: O. Osadcha

 69. Моделювання причинності методом умовно-наслідкового розкладу соціально-економічних подій

  Authors: V. Drony

 70. Управління ризиком портфеля фінансових активів при залежних даних

  Authors: м

 71. Методика визначення інтегрального критерію оцінки економічної ефективності автотранспортної системи кар'єру

  Authors: O. Monastyrskaya

 72. Автоматизована система розрахунку моделей прогнозування ймовірності банкрутства відприємств

  Authors: V. Savich B. Bilan

 73. Методологічні засади кількісної оцінки ризиків

  Authors: K. Tarasova

 74. Динамічне хеджування за допомогою опціонів

  Authors: V. Khokhlov