ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.24

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2013-12-20

 1. Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу організації

  Authors: Victoria Adamovska

 2. Концептуальні засади формування ефективного механізму управління підприємствами

  Authors: Uliana Andrusiv

 3. Державно-приватне партнерство як угода про взаємні вигоди

  Authors: Illia Brailovskyi

 4. Теоретичні засади економічної моделі етнокультурного простору

  Authors: Kostiantyn Dvoinykh

 5. Інфраструктурні параметри функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств

  Authors: Alla Dunska

 6. Особливості формування Наглядової ради акціонерного товариства

  Authors: Olena Nusinova Iryna Lebid

 7. Основні методи, які використовуються при проведенні економічної діагностики потенціалу розвитку підприємства

  Authors: Olena Parfentieva

 8. Особливості реформування енергетики в контексті соціально-економічного стимулювання енергозбереження та міжнародного досвіду

  Authors: Oksana Pashechko

 9. Професійно-кваліфікаційна відповідальність як вектор розвитку вищої школи в інтересах національної економіки

  Authors: Andrii Pochtoviuk

 10. Аналіз діяльності цивільної авіації України за методом М. Портера

  Authors: Pavlo Rodionov

 11. Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств АПК

  Authors: Iryna Salkova

 12. Дослідження ризиків у правовому регулюванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Authors: Antonina Sviderska

 13. ОБщЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАЗВИТИИ ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В УКРАИНЕ

  Authors: Serhiy Solodovnikov Tetіana Kuzmitska Olha Kryvytska

 14. Місце сегментів "budget" та "economy" у готельному бізнесі України

  Authors: Yurii Stadnytskyi

 15. Забезпеченість та основні шляхи покращення матеріально-технічних ресурсів сільського господарства

  Authors: Liudmyla Tranchenko Oleksandr Tranchenko

 16. Щодо сутності поняття "корпорація" та її класифікації як економічної категорії

  Authors: Andrii Khimchenko

 17. Інноваційні механізми міжнародного соціального інвестування

  Authors: Yuliia Chaliuk

 18. Метафізичні засади оцінювання використання природних ресурсів і земель аграрного сектора

  Authors: Mуkhajlo Shchuryk

 19. Напрями інноваційного оновлення національної економіки

  Authors: Volodymyr Boreiko

 20. Пріоритети використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в умовах посткризового відновлення економіки

  Authors: Liliana Goral Nataliia Spasiv

 21. Шляхи удосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування

  Authors: Tetiana Dalievska

 22. Плата за землю як важливе джерело доходів місцевих бюджетів України та недоліки у його застосуванні

  Authors: Olha Demianchuk Bohdana Struminska

 23. Економічна природа та причини виникнення податкового боргу

  Authors: Volodymyr Uhryn

 24. Функції держави та необхідність їх бюджетного фінансування

  Authors: Iryna Sydor Viktoria Bulavynets

 25. Вимоги до фінансової звітності в сучасних умовах господарювання

  Authors: Roman Sydorenko

 26. Митні та податкові регулятори зовнішньоекономічної діяльності

  Authors: Fedir Tkachyk Inna Hutsul

 27. Податкова складова детінізації економіки України

  Authors: Polina Fenenko Andrii Dvorianinov

 28. Стан фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу комерційними банками України

  Authors: Alla Abramova

 29. Фінансове забезпечення функціонування сільської соціальної інфраструктури: проблеми та перспективи

  Authors: Vasyl Zalizko

 30. Формування механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств України

  Authors: Nataliia Ivanchuk

 31. Моніторинг та оцінка результативності регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні

  Authors: Oksana Kvasnytsia

 32. Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб'єктів господарювання

  Authors: Olha Knesler Natalia Nalukova

 33. Джерела фінансування підприємництва в умовах індустріальної економіки

  Authors: Tetiana Koneva

 34. Фінансове забезпечення охорони здоров'я як важливий компонент інвестицій у людський капітал

  Authors: Nataliia Konstantiuk

 35. Аналыз собственых источников формирования инвестицыонних ресурсов системы обеспечения жизнедеятельности населення Украины

  Authors: Iaroslav Liashok

 36. Діагностика потенціалу конкурентоспроможності підприємств торгівлі

  Authors: Nataliіa Mahas

 37. Елементи фінансового механізму митного регулювання як спосіб реалізації фінансової політики

  Authors: Galyna Fostakovska

 38. Лізинг як один із видів нетрадиційних банківських послуг: сучасний стан та перспективи розвитку

  Authors: Olena Honta

 39. Фінансово-кредитні важелі розвитку агропромислового комплексу України

  Authors: Iryna Karpova

 40. Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів на економічний зміст інтелектуальної власності

  Authors: Zoia Pichkurova

 41. Оптимізація динамічних фінансових потоків у контексті сучасного розвитку фінансового сектора

  Authors: Maksym Kornieiev

 42. Роль фінансового посередництва на ринку фінансових послуг України

  Authors: Svitlana Ksiondz

 43. Банківський маркетинг у конкурентному середовищі

  Authors: Maryana Malchуk Svitlana Koval

 44. Сучасний рівень конкурентоспроможності України у світовому господарстві

  Authors: Serhii Tkachenko Rostyslav Tarasov

 45. Проблемні питання руху фінансових ресурсів у системі державного пенсійного страхування

  Authors: Mariia Shavaryna

 46. Участь банків у розвитку трудоресурсної складової інноваційного потенціалу

  Authors: Anton Shaperenkov

 47. The linear moDel of DepenDenCe of the amount of banK finanCial investments on the Cost of resourCes aCComoDateD anD the revenues on their alloCation builDing

  Authors: Viktoria Ambarchyan

 48. AnalYsis of interaCtion of eQuitY oWnership anD Control over eQuitY

  Authors: Margaryta Ambarchyan

 49. Підходи для аналізу стану та ефективності використання об'єктів нерухомого майна

  Authors: Vitalii Bondarchuk

 50. Методологічні питання визначення в обліку і фінансовій звітності виробничої собівартості

  Authors: Tеtіana Yefimenko

 51. Облік єдиного соціального внеску в Україні та єдиного соціального податку в Російській Федерації

  Authors: Alla Kasych Oksana Onyshchenko Olha Chubka

 52. Облікова оцінка прибутку до розподілу

  Authors: Iryna Kovtun

 53. Механізм обчислення податок на прибуток у контексті врахування податкових різниць

  Authors: Kateryna Malinovska

 54. Аналітична оцінка вартісних обсягів експорту та імпорту послуг Україні в динаміці

  Authors: Bohdan Punko

 55. Напрями вдосконалення системи управлінського обліку у банках України

  Authors: Anna Tsymbaliuk

 56. Моделювання ціни сільськогосподарської продукції з урахуванням лізингових платежів

  Authors: Halyna Kybych

 57. Методичні підходи до оцінювання інтегрального ризику недержавного пенсійного фонду

  Authors: Nataliya tsikanovska