ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.26

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2014-09-25

 1. Удосконалення фінансових важелів держави щодо забезпечення макроекономічної стабілізації

  Authors: Viktor Laschak Оksana Laschak

 2. Теорія страхування: еволюція поглядів та сучасне розуміння

  Authors: Tetyana Yavorska

 3. Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств АПК

  Authors: Irina Salkova

 4. Система фінансового забезпечення в державній інноваційній політиці

  Authors: Victoria Khaver

 5. Еколого-економічні аспекти реалізації ринкових земельних відносин у сільському господарстві

  Authors: Oksana Hnatkovych

 6. Сутність, підпорядкованість та взаємозв'язок стратегій

  Authors: Natalia Grytsyuk

 7. Контролінг як сучасна система управління на авіатранспортному підприємстві

  Authors: Irina Suvorovа

 8. Ефективність виробництва біогазу в Україні

  Authors: Іhor Feduniak

 9. Особливості формування страхової власності в Україні

  Authors: Liudmyla Voytovych

 10. WIELOWYMIAROWA ANALIzA PORóWNAWCzA W OCENIE KONKURENCYjNOśCI POWIATóW WOjEWóDzTWA śWIęTOKRzYSKIEGO (W KONTEKśCIE FINANSóW, GOSPODARKI I śRODOWISKA)

  Authors: Paweł Dziekański

 11. Дослідження етапів становлення кредитного ринку України

  Authors: Galina Myskiv

 12. Екстерналії виконання державного бюджету за доходами і видатками по Івано-Франківській області

  Authors: Natalia Spasіv Vasily Martyniuk

 13. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансових посередників

  Authors: Nataliya Tkachenko

 14. Економічна природа кредитного ризику як ключового ризику банківського кредитування

  Authors: Anatolii Kharchenko

 15. Економічна природа гарантування банківських вкладів

  Authors: Dmytro Chekhovskyi

 16. Науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів

  Authors: Olena Shabanova

 17. Управлінський аудит операційних витрат енергопостачальних компаній в умовах інтегрованої системи управління

  Authors: Iryna Levytska

 18. Соціальна складова підприємницької діяльності як об'єкт обліку

  Authors: Svetlana Levytska

 19. Реформування інформаційного забезпечення за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств

  Authors: Olha Osadcha

 20. Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні

  Authors: Yulia Kharchuk

 21. Системний аналіз процесу визначення кількості ставок викладачів державного вишу

  Authors: Pavlo Denyshchyk